Toruń: Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Toruń: Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli
Fot. Adam Zakrzewski / torun.pl

W poniedziałek 8 czerwca rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Wnioski można składać do 16 czerwca 2020 r. do godz. 15:00.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie torun.przedszkola.vnabor.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, należy wysłać (skan lub zdjęcia wniosku i dokumentów) na adres e-mail placówki pierwszego wyboru wskazanej we wniosku. W przypadku braku możliwości złożenia drogą elektroniczną wniosek należy złożyć w wersji papierowej, dostarczając go do placówki pierwszego wyboru w zamkniętej kopercie.

Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają na adres e-mail wpisany we wniosku.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 26 czerwca do godz. 12:00.

Rodzice w terminie od 26 czerwca od godz. 12:00 do 2 lipca do godz. 15:00 mają czas na złożenie drogą elektroniczną na adres e-mail placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane podpisanego oświadczenia woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W przypadku braku możliwości złożenia drogą elektroniczną potwierdzenie należy złożyć w placówce wersji papierowej.

Wzór oświadczenia woli dostępny jest na stronie http://torun.przedszkola.vnabor.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 3 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Adrian Aleksandrowicz / torun.pl
Fot. Adam Zakrzewski
Print Friendly, PDF & Email