Toruń: Dokąd po świadczenia rodzinne?

Toruń: Dokąd po świadczenia rodzinne?
Fot. Lech Kamiński

Od 1 września 2020 r. sprawy dotyczące świadczeń na rzecz dzieci można załatwiać w siedzibach Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz dwóch Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta.

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta, gdzie można zgłaszać się w sprawach związanych ze świadczeniami, mieszczą się:

  • przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00),
  • przy ul. Grudziądzkiej 126b (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30).

Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosków o świadczenia rodzinne i alimentacyjne na nowy okres zasiłkowy, a także o świadczenie „Dobry start” na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 dostępne są na stronie internetowej Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie.

Do dnia 27 sierpnia 2020 roku torunianki i torunianie złożyli 14 300 wniosków o wypłatę świadczenia „Dobry Start” (tzw. 300+), 1535 wniosków o zasiłek rodzinny oraz 524 wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Aby skorzystać z bezpośredniej obsługi klienta, należy wcześniej dokonać rezerwacji terminu. Można to zrobić dwojako:

Z końcem sierpnia 2020 r. przestają funkcjonować dwa punkty, gdzie można było składać wnioski, przy ul. Chełmińskiej 27 i ul. Legionów 220. Zostały one uruchomione na czas największego zainteresowania składaniem wniosków.

Przypominamy, że bezpośrednia obsługa klientów odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych:

  • przez cały czas wizyty interesant jest zobowiązany mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos (wyjątki od tej zasady przewidują odrębne przepisy);
  • przy wejściu na salę obsługi każda osoba jest zobowiązana zdezynfekować ręce – zapewniamy preparat dezynfekcyjny;
  • w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób obsługujących interesantów (zasada ta nie dotyczy m. in. dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób niemogących poruszać się samodzielnie, osób o ograniczonych możliwościach prowadzenia własnych spraw w urzędzie, czy też osób wymagających pomocy tłumacza);
  • należy zachować odpowiedni dystans społeczny pomiędzy pozostałymi osobami. Jeżeli jest to możliwe, nie należy zabierać ze sobą dzieci.
Magdalena Winiarska
Źródło: torun.pl
Fot. Lech Kamiński
Print Friendly, PDF & Email