Służba z empatią. Mundurowi wobec osób z niepełnosprawnościami

Służba z empatią. Mundurowi wobec osób z niepełnosprawnościami
Fot. Wydział Dostępności UMG

W Gdyni zakończyły się szkolenia dla funkcjonariuszy policji. Prowadził je Wydział Dostępności Urzędu Miasta Gdyni. Ich celem było uwrażliwienie mundurowych na indywidualne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Do tej pory w tego rodzaju spotkaniach brali już udział m.in. gdyńscy radni i urzędnicy.

Tym razem w szkoleniach prowadzonych przez Annę Dobkowską, głównego specjalistę Referatu ds. Osób z Niepełnosprawnością oraz Aleksandrę Szwabę, kierownika Referatu ds. Wdrażania Dostępności, wzięli udział dzielnicowi, pełniący służbę w określonych jednostkach policji w Gdyni – KP Śródmieście, KP Redłowo, KP Chylonia, KP Karwiny, KP Oksywie i KP Chwarzno.

Jednym z ważniejszych celów szkolenia było uwrażliwienie funkcjonariuszy na indywidualne potrzeby osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ale równie istotne było poszerzenie ich wiedzy w zakresie dostępności jednostek policji oraz zwiększenia poczucia godności i bezpieczeństwa takich osób – zwłaszcza podczas wykonywania czynności służbowych. Podczas zajęć rozmawiano także o poprawie jakości obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami oraz skutecznej i prawidłowej komunikacji z taką osobą.

Policjanci często spotykają się z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zarówno w pracy w terenie jak i na komisariacie. Jednak skrajnie trudne czy zagrażające życiu człowieka sytuacje nigdy nie powinny naruszać godności człowieka, która stanowi źródło i fundament jego praw oraz wolności. Niepełnosprawność nie może być czynnikiem zwalniającym z poszanowania tych zasad i sprawiać, że taka osoba będzie gorzej traktowana.

Dla osoby z niepełnosprawnością, która np. planuje wizytę w komisariacie, bardzo ważna jest dostępność budynku, brak barier architektonicznych, jak również wymiar cyfrowy strony internetowej czy też informacyjno-komunikacyjny. Policjanci coraz pracownicy cywilni powinni być przygotowani zarówno do pomocy, wsparcia oraz obsługi takich osób, zwłaszcza podczas wykonywania czynności służbowych.

Niepełnosprawność czy też szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnością czasami budzą zakłopotanie funkcjonariuszy. I  nie wynika to wcale z niechęci do niesienia pomocy, ale z braku wiedzy, jak jej prawidłowo udzielić. Jak traktować osobę z niepełnosprawnością, jak z nią rozmawiać, aby jej nie urazić lub nie narzucać się z pomocą, jak wykonywać czynności służbowe nie naruszając jej praw i godności.

Brak doświadczenia funkcjonariusza lub nieumiejętności udzielenia odpowiedzi na potrzeby osoby z niepełnosprawnością nie może być przyczyną nieprawidłowej postawy czy naruszenia godności osobistej. Ktoś, która posiada konkretny rodzaj niepełnosprawności, też przecież może być świadkiem przestępstwa, ofiarą lub podejrzaną, względem której policjant będzie musiał zastosować odpowiednie procedury.

Szkolenie pozwala na zwiększenie skutecznej komunikacji i poprawy standardu obsługi bez barier przy wykonywaniu czynności służbowych. Podzielone one było na część teoretyczną i warsztatową, co pozwoliło policjantom wdrożyć poznaną wiedzę w praktyce.

Funkcjonariusze, choć początkowo podchodzili do szkolenia z pewną dozą niepewności, podczas zajęć poznali perspektywę osoby z niepełnosprawnością. Przekonali się, że takie spotkania mają ogromną wartość, dostarczają wiedzę i pobudzają wrażliwość na drugiego człowiek. Bo świat jest jeden, ale jest pojemny i różnorodny. Dlatego czyńmy go bardziej dostępnym dla innych, a tym samym dla nas wszystkich.

Print Friendly, PDF & Email