Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”

Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”
Fot. pixabay.com

Zostań rodzinnym archiwistą, udokumentuj losy swoich przodków opisz historię swojej rodziny i wygraj! W ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, archiwa państwowe zapraszają do udziału w konkursie „Historie z rodzinnych archiwów”. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2020 roku. Pula nagród to 22 tysiące złotych.

Projekt „Archiwa Rodzinne Niepodległej” ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych pamiątek i aktywne zaangażowanie w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przechowywane w domach rodzinne pamiątki stanowią wyjątkowe świadectwo historii osób, rodzin i lokalnych społeczności. W ramach projektu archiwa państwowe zachęcają do otoczenia tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką oraz pogłębiania wiedzy o własnych korzeniach i losach swoich przodków.

Celem konkursu „Historie z rodzinnych archiwów” jest uwrażliwienie społeczeństwa na kultywowanie pamięci i szacunek dla przeszłości, w tym kulturowe dziedzictwo dokumentacyjne w wymiarze rodziny, kształtowanie postaw patriotycznych, edukowanie nt. historii oraz zwiększenie poczucia tożsamości narodowej społeczeństwa, a także rozbudzenie zainteresowanie kulturą i historią „małych ojczyzn” – regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w jego ramach prace posłużą utrwaleniu, zachowaniu i upowszechnieniu świadectw „małej historii” osadzonej w wielkich wydarzeniach dziejowych.

– Konkursem chcemy po raz kolejny zachęcić do wyruszenia tropem swoich korzeni i badania losów naszych najbliższych. Zachęcamy do przyjrzenia się rodzinnym pamiątkom oraz poszukiwań na szukajwarchiwach.gov.pl i w archiwach państwowych, czy to osobiście z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa, czy telefonicznie lub mailowo.Mogą być Państwo zaskoczeni tym, co uda się znaleźć w naszych zasobach – mówi Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk. – W realizacji projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej chcemy również zwrócić szczególną uwagę na konieczność właściwego przechowywania pamiątek po przodkach, tak by z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. Na stronie internetowej projektu można znaleźć poradnik na temat prowadzenia domowego archiwum, a w 33 archiwach państwowych w całej Polsce działają punkty konsultacyjne, w których nasi specjaliści służą pomocą i fachową poradą.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać i udokumentować historię swojej rodziny. Może ona powstać w oparciu o m.in. relacje członów rodziny, dokumenty, zdjęcia i pamiątki przechowywane w domowym archiwum, historię regionu i umiejscowienie w jej kontekście historycznym dziejów rodu, a także o literaturę oraz kwerendę archiwalną.

Pracę konkursową można przekazać w formie rękopisu, wydruku lub w elektronicznym pliku tekstowym (np. pdf, doc, docx, ppt, pptx) o objętości nie mniejszej niż 15 stron lub w formie filmu (np. mp4) o długości nie mniejszej niż pół godziny nagrań.

Autorzy mogą uzupełniać swoje rodzinne historie także o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewo genealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań, prezentacji i innych istotnych elementów.

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18 (tylko za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Najlepsze prace zostaną nagrodzone w dwóch kategoriach:

 • dla dzieci i młodzieży do lat 18:
  • I nagroda – 4000 zł
  • II nagroda – 3000 zł
  • III nagroda – 2000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł
 • dla dorosłych:
  • I nagroda – 4000 zł
  • II nagroda – 3000 zł
  • III nagroda – 2000 zł
  • wyróżnienia – max 2 x po 1000 zł

Pracę Konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia należy przesłać:

 1. na adres mailowy: konkursy@archiwa.gov.pl w tytule wpisując: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”,
 2. pocztą na adres: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa
  z dopiskiem: Konkurs „Historie z rodzinnych archiwów”.

Szczegółowe zasady i regulamin konkursu dostępne na stronie organizatora w zakładce Konkurs: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Polska Fundacja Narodowa.

Konkurs organizowany jest w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Więcej informacji na stronie https://archiwarodzinne.gov.pl/

Print Friendly, PDF & Email