Trwa XXIII edycja konkursu"Barw Wolontariatu"!

Trwa XXIII edycja konkursu"Barw Wolontariatu"!
Fot. nadesłane

Zgłoś wolontariusza do konkursu „Barwy Wolontariatu”! Konkurs jest świetnym uhonorowaniem działań wolontariuszy, społeczników i docenieniem akcji wolontarystycznych.

Zgłoszeni do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego.

Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, koordynatorzy wolontariatu, instytucje, a także osoby korzystające z pomocy wolontariuszy.

Kandydatów można zgłaszać listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu (druk jednostronny) i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 listopada 2023 r.

Do pobrania:

Miejskie Centrum Wolontariatu w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 17/26, 82-300 Elbląg tel.+48 55 235 18 85 mail: wolontariat@centrumelblag.pl www.facebook.com/rcwelblag
Print Friendly, PDF & Email