PFRON poszukuje partnera do projektu

PFRON poszukuje partnera do projektu
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występując jako przyszły lider projektu, ogłasza otwarty nabór partnera krajowego. Nabór ogłaszany jest w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej”.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, FERS.01 Umiejętności, Działanie 01.01. Współpraca ponadnarodowa a jego celem będzie wypracowanie i wdrożenie nowego, kompleksowego modelu turystyki wytchnieniowej przy współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Z kolei partnerstwo ma na celu wspólne z liderem projektu oraz partnerem ponadnarodowym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej.” Projekt będzie realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie, którą lider projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich jako Instytucją Pośredniczącą.

PFRON powoła specjalną komisję, która spośród nadesłanych ofert wybierze jednego partnera. Oferty można nadsyłać do 27 maja br.

Więcej szczegółów dotyczących wymogów jakie stawia się przed potencjalnymi partnerami oraz innych ważnych informacji dla zainteresowanych potencjalnym partnerstwem z Funduszem znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email