Kraków miastem coraz bardziej pozbawionym barier

Kraków miastem coraz bardziej pozbawionym barier
Fot. Bogusław Świerzowski

Kraków staje się miastem coraz bardziej przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami, do czego systematycznie przyczyniają się podmioty, które tworzą udogodnienia architektoniczne, organizują wydarzenia w charakterze integrującym bądź edukacyjnym czy też inicjują działania podnoszące jakość życia tej grupy mieszkańców. To z myślą o nich organizowany jest coroczny konkurs „Kraków bez barier”. Poniżej – laureaci 16. edycji konkursu.

Konkurs „Kraków bez barier” skierowany jest do instytucji, których rozwiązania architektoniczne wpływają na poprawę dostępności budynków oraz przestrzeni publicznej dla wszystkich użytkowników, bez względu na stopień sprawności, jednak nie tylko.

Poszerzona formuła konkursu umożliwia uhonorowanie nowych technologii i innowacyjnych projektów oraz programów, akcji i wydarzeń społecznych promujących Kraków jako miasto przyjazne mieszkańcom z niepełnosprawnościami.

Corocznie jury wybiera również osobowość roku – osobę szczególnie zaangażowaną w pomaganie osobom z niepełnosprawnościami. Wreszcie w ramach konkursu wyłaniana jest najlepsza firma wspierająca miejski program Kraków dla Rodziny „N”.

26 października odbyła się gala, podczas której ogłoszono wyniki 16. edycji konkursu „Kraków bez barier” i uhonorowano laureatów za rok 2022.

Nagrody wręczył Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Krakowa. W uroczystości uczestniczyli: Bogdan Dąsal – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. osób z niepełnosprawnościami, oraz prof. Barbara Gąciarz – pełnomocnik rektora Akademii Górniczo–Hutniczej ds. osób z niepełnosprawnościami – przewodnicząca jury konkursu, członkowie komisji konkursowej oraz laureaci poprzednich edycji.

Laureaci konkursu „Kraków bez barier” za rok 2022:

Kategoria „budownictwo dostępne”:
 • obiekty użyteczności publicznej:
  • nagroda główna: budynek biurowo-dydaktyczny Małe Collegium Paderevianum UJ
 • przestrzeń publiczna:
  • nagroda główna: Ogród Terapeutyczny przy Oddziale Zespołu Szkół Specjalnych nr 14
 • obiekty i przestrzenie zabytkowe:
  • nagroda główna: Fort 52 „Borek”
  • wyróżnienie: Fort pancerny główny nr 52 ½ Sidzina.
Kategoria „innowacyjne technologie i innowacyjne projekty badawcze”:
 • nagroda główna: nowatorskie implanty do leczenia nowotworów oczu
 • wyróżnienie: prototyp spersonalizowanej stopy protezowej wykonany w technologii druku 3D.
Kategoria „projekty i wydarzenia społeczne promujące Kraków jako miasto przyjazne osobom z niepełnosprawnościami”:
 • projekty społeczne:
  • nagroda główna: „Futbol nie pyta o niepełnosprawność”
  • wyróżnienia: realizacja filmu dokumentalnego „For Heroes” o drużynie koszykówki na wózkach oraz „Zamigam Ci Ballady, Zamigam Ci Romanse”
 • wydarzenia:
  • nagroda główna: Human Week – IV Krakowski Tydzień Zdrowia Psychicznego
  • wyróżnienie: badania mammograficzne dla głuchych mieszkanek Krakowa i Małopolski.
Kategoria „osobowość roku”

Osobowością roku i tym samym zdobywcą statuetki „Herkulesa” została Anna Waligóra – prezeska, fundatorka i założycielka Fundacji Bariera, nagrodzona za 20-letnią działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wspieranie ich integracji społecznej, walkę z dyskryminacją i własnymi ograniczeniami.

Kategoria „najlepsza firma wspierająca Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem”

Statuetkę „Hermesa” za najbardziej efektywne wsparcie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez udzielanie zniżek dla posiadaczy Karty „N” oraz dodatkowe inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymała Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny.

Wyróżnienie za największą liczbę udzielonych zniżek wśród partnerów prywatnych oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami otrzymało WOMAI – centrum nauki i zmysłów.


Uroczystość miała miejsce w Teatrze KTO, w gościnnych progach laureata poprzedniej edycji konkursu w kategorii budownictwo dostępne – obiekty użyteczności publicznej. Po oficjalnej części wydarzenia uczestnicy obejrzeli występ artystyczny aktorki teatru KTO – Katarzyny Chlebny, która przedstawiła fragmenty spektaklu „Byłam żoną Boba Marleya”.

Pełna lista nominowanych w konkursie „Kraków bez barier” za rok 2022 dostępna w załączniku [PDF].

Informacje o działaniach miasta organizowanych z myślą o mieszkańcach z niepełnosprawnościami można śledzić na stronie Kraków Bez Barier.

UM Kraków
Print Friendly, PDF & Email