„Gdynia bez barier” – zgłoszenia do 24. edycji konkursu przyjmowane są do 16 lutego

„Gdynia bez barier” – zgłoszenia do 24. edycji konkursu przyjmowane są do 16 lutego
Fot. Karol Stańczak

Przełamywać bariery mentalne, architektoniczne i komunikacyjne nie jest łatwo. Kształtować naszą przestrzeń, ale i pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością to ogromne wyzwanie dla całego społeczeństwa. Gdynia jak co roku dostrzega nowe możliwości w zwiększaniu dostępności i chce to robić wspólnie z najlepszymi. Chce doceniać wyjątkowe osoby, firmy, instytucje, ale również innowacyjne pomysły, działania i projekty. I robi to dzięki konkursowi „Gdynia bez barier”.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zaprasza na 24. edycję konkursu „Gdynia bez barier”. Jego celem jest wyłonienie najlepszych programów przyczyniających się do likwidacji barier utrudniających życie osobom z niepełnosprawnością.

Formalności i kontakty

Konkurs kierowany jest do instytucji, organizacji i osób prywatnych – autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących bądź w fazie projektu) pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób z niepełnosprawnością.

Wnioski można składać:

 • w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIV edycja,
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres kancelarii – w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Konkurs „Gdynia bez barier” – XXIV edycja,
 • wysłać mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl,
 • wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pomocą platformy e-PUAP.

Termin składania wniosków upływa 16 lutego 2024 roku.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do końca maja 2024 roku podczas uroczystej gali oraz opublikowane na stronie internetowej www.gdynia.pl.

Nagrodami w konkursie są:

 • medal prezydenta Gdyni „Gdynia bez barier”,
 • prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier” na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
 • organizator konkursu może przyznać dodatkowo laureatowi uhonorowanemu nagrodą rzeczową – nagrodę pieniężną,
 • kapituła konkursu może przyznać wyróżnienia. Wyróżnione osoby fizyczne, organizacje, instytucje otrzymają upominki.

Wyróżnienia zostaną przyznane w kategoriach: architektonicznej, społecznej i komunikacyjnej.

Wnioski mogą składać autorzy pomysłu lub osoby trzecie – typujące autora, obiekt czy program.

Nagrodzeni w 23. edycji konkursu

Wśród zeszłorocznych laureatów znaleźli się:

 • Dawid Ogrodnik – za stworzenie niezwykle poruszających i przekonujących kreacji aktorskich m.in. w takich filmach jak: „Chce się żyć” reż. Maciej Pieprzyca, „Ostatnia rodzina” reż. Jan P. Matuszyński czy „Johnny” reż. Daniel Jaroszek. Za wydobycie z zagranych postaci CZŁOWIEKA i tego, co jest w nim najlepsze.
 • Dariusz Majorek – za szczególne zaangażowanie i niekonwencjonalne działania na rzecz równego traktowania i pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym. Za udowadnianie każdego dnia, że najważniejsze nie jest to, kim się jest, ale jakim się jest CZŁOWIEKIEM.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elka School”, czyli Maja i Radosław Surała – za empatię i udowodnienie, że kierowcą samochodu może być każdy. Za konsekwentne zwiększanie mobilności i możliwości kierowcom z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Dostępności Urzędu Miasta Gdyni przy ul. Świętojańskiej 1, pod nr tel.: 58 527 38 22 lub adresem mailowym: niepelnosprawni@gdynia.pl. Osoba kontaktowa: Magdalena Biegańska.

Poniżej znajduje się regulamin, w którym znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Print Friendly, PDF & Email