Toruń: Dofinansowania z PFRON – trwa nabór wniosków

Toruń: Dofinansowania z PFRON – trwa nabór wniosków
Fot. Małgorzata Litwin / torun.pl

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w 2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .

Miasto Toruń zakwalifikowało się do udziału w następujących obszarach Programu:
 • obszar A  ̶  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
 • obszar B  ̶  likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowana,
 • obszar C  ̶  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
 • obszar D  ̶  likwidacja barier transportowych / o dofinansowanie zakupu lub przystosowania pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON mogą ubiegać się placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/,
 • obszar E  ̶  dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
 • obszar F  ̶  tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
 • obszar G  ̶  skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:
 • dla obszaru A do 30% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru B do 30% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru C do 45% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru D do 70% kosztów realizacji projektu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub do 80% w przypadku projektów dotyczących Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • dla obszaru E do 15% kosztów realizacji projektu,
 • dla obszaru F do 70% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 16 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej,
 • dla obszaru G do 25% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Maksymalna kwota dofinansowania przez PFRON dla poszczególnych obszarów wynosi:
 • dla obszaru A – do 197 000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne /wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego obszaru projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON/;
 • dla obszaru B – do 176 000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub – dla środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • dla obszaru C – do 74 000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 • dla obszaru D – na likwidację barier transportowych do: 144 000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 117 500 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-miejscowymi, 351 500 zł dla autobusów;
 • dla obszaru E – do 17500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu /wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tego obszaru projektodawcy składają bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON/
 • dla obszaru F – do 70 % kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 17 500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.

W przypadku obszaru G PFRON nie ustalił wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Podmioty zainteresowane dofinansowaniem projektów w ramach obszarów B, C, D i F proszone są o złożenie w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39 stosownych wniosków (w przypadku jednostek gminnych) i wystąpień (w przypadku organizacji pozarządowych) wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie do 20 lutego 2024 r.

Uwaga!
Wnioski o dofinansowanie projektów w ramach obszarów A i E należy składać bezpośrednio do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON przy ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu.

Szczegółowe informacje na temat programu oraz druki wniosku i wystąpienia dostępne są na stronie internetowej PFRON

UM Toruń
Print Friendly, PDF & Email