Konkurs na najlepsze prace magisterskie i licencjackie dotyczące sportu

Konkurs na najlepsze prace magisterskie i licencjackie dotyczące sportu
Fot. Roman Biernacki/pexels.com

Sport osób z niepełnosprawnościami i adaptowana aktywność fizyczna to obszary Twoich zainteresowań badawczych? Podejmujesz te tematy w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej? Rada Naukowa Polskiego Komitetu Paralimpijskiego ogłasza konkurs na najlepsze, szczególnie oryginalne i wartościowe prace magisterskie oraz licencjackie z zakresu sportu osób z niepełnosprawnościami i adaptowanej aktywności fizycznej.

Przesłaniem konkursu jest promocja i rozpowszechnienie idei paralimpijskiej, sportu niepełnosprawnych oraz adaptowanej aktywności fizycznej. Uprawnione do udziału w Konkursie są prace magisterskie i licencjackie obronione z wynikiem bardzo dobrym w uczelniach wyższych w ostatnim roku akademickim. Nagrody przyznawane są za najlepsze, szczególnie oryginalne i wartościowe prace magisterskie i licencjackie z zakresu sportu niepełnosprawnych i adaptowanej aktywności fizycznej.

Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie ocenione przez Promotora jako bardzo dobre, które stanowiły podstawę egzaminu magisterskiego przeprowadzonego w danym roku akademickim (aktualnie 2023-2024) z oceną końcową z wynikiem bardzo dobrym.

Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje jej Promotor. Pracę/e, drogą elektroniczną należy przesłać na adres urbanski@awf.poznan.pl. Każdorazowo zgłoszenia należy dokonywać do 30 października danego roku akademickiego.

Wyróżniony autor/rzy najlepszej pracy magisterskiej i licencjackiej otrzymują nagrodę/y, wręczaną przez Prezesa PKPar i Przewodniczącego Rady.

Więcej informacji o konkursie i stosowne załączniki znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email