1,6 mln na walkę z COVID-19 w DPS-ach w powiecie toruńskim

1,6 mln na walkę z COVID-19 w DPS-ach w powiecie toruńskim
Fot. Pixabay

Formalności sfinalizowane – powiat toruński otrzymał środki w formie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19.

Powiat toruński przystąpił do projektu pod nazwą „Pomagamy skutecznie”, wnioskując o maksymalną kwotę – aż 1 669 426,50 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 406 992,65 zł), którego celem jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Wsparcie grantowe w ramach przyznanych środków na dopłaty do wynagrodzeń oraz na zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej, mających bezpośredni kontakt z osobami wymagającymi opieki i jednocześnie zagrożonych zakażeniem COVID-19, otrzymały:

 • Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wysokość otrzymanego grantu: 288 118,50 zł
  dofinansowanie z UE: 242 826,27 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce
  wysokość otrzymanego grantu: 373 371,00 zł
  dofinansowanie z UE: 314 677,08 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Pigży
  wysokość otrzymanego grantu: 364 737,00 zł
  dofinansowanie z UE: 307 400,34 zł
 • Dom Pomocy Społecznej w Browinie
  wysokość otrzymanego grantu: 643 200,00 zł
  dofinansowanie z UE: 542 088,96 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Źródło: powiattorunski.pl
Print Friendly, PDF & Email