W Opolu Powstanie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji

W Opolu Powstanie Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji
Fot. UM Opole

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji powstanie z połączenia Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Cywilizacja i mnóstwo dodatkowych bodźców zewnętrznych wpływają na zachowania dzieci. Zwiększa się cyfrowe zagrożenie, przybywa młodych ludzi z problemami typu ADHD (zespół nadpobudliwości, np. psychoruchowej z brakiem koncentracji uwagi). Powołanie zespołu placówek Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu wynika przede wszystkim z potrzeb związanych z coraz większą liczbą dzieci wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

– Mówiąc najprościej chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał dobrze wykształconych ludzi – tłumaczy wiceprezydent Opola Maciej Wujec. – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna do tej pory nie przechodziła żadnych zmian. Będziemy się spieszyć… powoli, ale bardzo zależy nam na przewartościowaniu myślenia. Zmiana, którą proponujemy przyniesie nową, lepszą jakość – dodaje naczelnik Wydziału Oświaty UMO Irena Koszyk.

Od niemal dekady odnotowujemy w przedszkolach i szkołach znaczący wzrost liczby dzieci i młodzieży z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami, mającymi złożone podłoże medyczne, rozwojowe i środowiskowe. W niektórych szkołach w Opolu liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną sięga nawet 40% ogółu uczniów (np. PSP 2, PSP 14, PSP 15, PSP 29). Dotyczy to również uczniów wybitnie zdolnych.

Skoordynowania wymagają działania blisko 340 etatów wsparcia (pedagogów, psychologów, terapeutów, itd.) zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach Opola.

Połączenie nie spowoduje ograniczenia w realizacji zadań statutowych żadnej z placówek wchodzących w skład zespołu. Proponowana zmiana nie rodzi też skutków kadrowych, a zaproponowane przekształcenie jest szansą na zwiększenie efektywności pracy Poradni oraz wspomagania szkół i placówek. Poradnia pozostaje niezmiennie bezpłatną instytucją oferującą indywidualną pomoc każdemu zgłaszającemu się dziecku i rodzicowi czy opiekunowi.

Poprawie ulegną warunki pracy Poradni, standard gabinetów, wyposażenie, a przede wszystkim dostęp dla osób z niepełnosprawnością, którego w dotychczasowym lokum Poradni nie było.

Fot. i źródło: UM Opole
Print Friendly, PDF & Email