Wiemy jak będzie wyglądał mural przy ul. Lotniczej

Wiemy jak będzie wyglądał mural przy ul. Lotniczej
Fot. Adminstrator

II konkurs na wykonanie muralu na ścianach przejścia pieszo-rowerowego inwestycji drogowej przy ul. Lotniczej w Elblągu rozstrzygnięty.

Organizator Konkursu Gmina Miasto Elbląg reprezentowany przez Prezydenta Miasta Witolda Wróblewskiego w II konkursie na wykonanie muralu na ścianach przejścia pieszo-rowerowego inwestycji drogowej przy ul. Lotniczej w Elblągu przyznał jedną nagrodę:

I miejsce w wysokości 9000 zł brutto Autorowi pracy o kodzie 2204AN Marcinowi Czaja z Krakowa.

Na konkurs wpłynęły 4 prace. Komisja kwalifikacyjna ustaliła, że 3 nadesłane prace spełniają wymogi formalne zapisane w regulaminie.

Organizator Konkursu, zgodnie z ust. V pkt 2. Regulaminu konkursu, po zapoznaniu się z 3 zakwalifikowanymi projektami, dokonał oceny projektów pod kątem zgodności z tematem oraz walorów estetycznych i wytypował  1 projekt. W związku z tym, iż wytypowany został jedynie 1 projekt odstępuje się od internetowego głosowania mieszkańców miasta na projekty muralu, którego celem było wyłonienie najlepszego projektu spośród minimum 3.

Z autorem zwycięskiego projektu muralu Organizator zamierza zawrzeć umowę na realizację.

Print Friendly, PDF & Email