Podziękowanie za służbę

Podziękowanie za służbę
Fot. UM Elbląg

W Urzędzie Miejskim odbyło się cykliczne spotkanie służb mundurowych. Podczas spotkania Prezydent Witold Wróblewski podziękował za służbę na rzecz bezpieczeństwa naszej lokalnej społeczności odchodzącemu na emeryturę Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu Panu Łukaszowi Kochanowi.

– Okres Pańskiej służby na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP to czas realizacji bardzo ważnych zadań, wymagających ogromnego zaangażowania. Cieszę się, że udało się doprowadzić do końca projekt budowy nowej strażnicy oraz pozyskać dużą ilość nowego sprzętu. Dziękuję również za wsparcie samorządu w codziennych zmaganiach. W okresie Pańskiej służby dotknęły nas dwa wielkie kryzysy. Pierwszym była pandemia „COVID 19”, a drugim wojna na Ukrainie. Straż Pożarna brała aktywny udział w pomocy mieszkańcom naszego miasta, ale również w akcjach pomocowych związanych z przyjmowaniem uchodźców do Elbląga, czy organizacji pomocy humanitarnej dla mieszkańców Tarnopola. W związku z przejściem na emeryturę, życzę Panu przede wszystkim  zdrowia oraz realizacji planów i pasji, na które może do tej pory nie było czasu – mówił Prezydent Witold Wróblewski.

– Inicjatorem budowy nowej strażnicy był mój poprzednik Tomasz Świniarski, mi udało się to przedsięwzięcie dokończyć. To też wielka zasługa wsparcia Pana Prezydenta. Zawsze mogłem liczyć na pomoc i bardzo sobie ceniłem i będę cenił współpracę z Panem. Była ona ludzka, życzliwa, z empatią podchodził Pan do strażaków i za to bardzo serdecznie dziękuję. To wielki zaszczyt służyć w Elblągu – podkreślał bryg. Łukasz Kochan Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

Print Friendly, PDF & Email