Umowa na dzierżawę Góry Chrobrego podpisana

Umowa na dzierżawę Góry Chrobrego podpisana
Fot. pixabay.com

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązywać będzie umowa dzierżawy Góry Chrobrego, którą Prezydent Witold Wróblewski podpisał z firmą Urban Construction – zwycięzcą przetargu. Umowa zawarta została na okres 20 lat. Łączna powierzchnia dzierżawionego gruntu wynosi 34,1363 ha.

Koszt dzierżawy to 165 tys. zł. rocznie. Kwota ta będzie pomniejszona w ciągu pierwszych pięciu lat tj. w czasie realizacji zaplanowanych inwestycji. Dzierżawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu pod funkcje sportowo-rekreacyjne i zrealizowania inwestycji wynikających z przedstawionej w przetargu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej oraz złożonego harmonogramu. Koncepcja zagospodarowania zakłada wykorzystanie dzierżawionego terenu zarówno latem, jak i zimą. Całościowe zagospodarowanie terenu ma nastąpić w ciągu 5 lat. Realizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego podzielona została na cztery etapy:

  • I Etap zakłada budowę torów downhillowych, kolejki tyrolskiej i zjazdów pontonowych. Atrakcje te mają być zrealizowane do końca grudnia 2026 roku.
  • W II etapie, którego realizacja nastąpi do końca grudnia 2027 roku powstać ma park linowy, paintball, karabiny ASG, karabiny na podczerwień, punkty gastronomiczne i wypożyczalnia sprzętu.
  • Trzeci etap budowy rozpocznie się z początkiem roku 2028 i zostanie zakończony z końcem tego roku. Przewiduje on wybudowanie stoku narciarskiego – igielit i kolejki grawitacyjnej.
  • Ostatni czwarty etap zakończony zostanie w końcem 2029 roku. Zakłada on powstanie punktu widokowego, parku zwierząt, saunarium. Dzierżawca planuje również stworzenie możliwości morsowania w okresie zimowym u podnóża Góry Chrobrego oraz wytyczenie i oznakowanie ścieżki turystyczno-spacerowej oraz ścieżki o charakterze edukacyjnym.

Podczas sezonu letniego będzie można korzystać ze wszystkich atrakcji. W okresie zimowym – w zależności od warunków pogodowych dostępna będzie większość atrakcji z rozszerzeniem o naturalny śnieg na stoku narciarskim czy zjazdach pontonowych.

Dzierżawca po uruchomieniu kompleksu planuje również powstanie w nim centrum biegowego oraz atrakcje związane z paralotniami i spadochronami.

Dodatkowo Inwestor zakłada również powstanie hotelu wraz z restauracją oraz kolei widokowej.

Print Friendly, PDF & Email