W tym roku mija dokładnie sto lat od jednej z najważniejszych bitew świata – Bitwy Warszawskiej 1920. Z tej okazji Archiwa Państwowe przygotowały szereg inicjatyw upamiętniających to kluczowe wydarzenie. Jedną z nich jest wyjątkowy projekt „1920/2020. Archiwum Ożywione” realizowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w warszawskiej przestrzeni miejskiej z udziałem trojga uznanych artystów wizualnych.

Już od 13 sierpnia (czwartek) na Bulwarach Wiślanych oglądać będzie można murale Bartka Buczka i Mariusza Libla, powstałe w oparciu o materiały archiwalne z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dwa dni później, 15 sierpnia (sobota) na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych odsłonięty zostanie rocznicowy obiekt autorstwa Karoliny Breguły.

Po raz pierwszy w swojej historii Narodowe Archiwum Cyfrowe zaproponowało trójce uznanych, współczesnych twórców realizację dzieł artystycznych w oparciu o archiwalne fotografie, nagrania i filmy ze swojego zasobu. Efektem ich pracy z materiałami dotyczącymi wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej są dwa murale usytuowane przy Bulwarach Wiślanych oraz obiekt na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych.

Karolina Breguła, Bartek Buczek i Mariusz Libel szukali odpowiedzi na pytanie, jak wydarzenie historyczne sprzed stu lat i jego dokumentacja archiwalna mogą funkcjonować w naszej dzisiejszej świadomości. Trójka artystów wizualnych zmierzyła się z fotografiami i filmami z pól bitewnych, wizerunkami uczestników walk, a także ich wspomnieniami, które zachowały się w zasobie NAC. Każdy „ożywił” inny archiwalny materiał i przetworzył go w artystyczną pracę, które będzie można oglądać w warszawskiej przestrzeni miejskiej.

Bartek Buczek wypatrzył na fotografiach charakterystyczne, powtarzające się elementy żołnierskiego stroju i namalował je w formie muralu na ścianie Mostu Świętokrzyskiego przy Bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego.

Tymczasem Mariusz Libel odsłuchał kilkadziesiąt godzin nagrań wspomnień świadków walk, utrwalonych przez Rozgłośnię Polską „Radia Wolna Europa” i w połączeniu z archiwalnymi zdjęciami stworzył z nich mural na schodach zejściowych przy Moście Średnicowym na nadwiślańskim Bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego.

Karolinę Bregułę zainspirowały natomiast plansze tekstowe z niemego filmu „Polonia Restituta 1918-1920” z 1928 roku, zrekonstruowanego cyfrowo w ramach wspólnego projektu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i NAC, a od 2018 roku znajdującego się na Polskiej Liście Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata. Frazy z plansz poetycko opisujących polską drogę do niepodległości znalazły się w inskrypcji zawartej w obiekcie, który pojawi się na wzniesieniu „Olimp” na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych w okolicach ulicy Kinowej na warszawskim Kamionku.

Te trzy interwencje artystyczne będą równocześnie okazją do rozmów o mniej eksponowanych wątkach wojny polsko-bolszewickiej i Bitwy Warszawskiej 1920. W ramach towarzyszących im wydarzeń edukacyjnych poruszone zostaną między innymi zagadnienie udziału kobiet w tych historycznych wydarzeniach. Już teraz zapraszamy na spacer z dr Anną Nowakowską-Wierzchoś po Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych szlakiem Ochotnicznej Legii Kobiet w dniu 15 sierpnia oraz plenerowy pokaz filmu „Polonia Restituta 1918-1920”, poprzedzony prelekcją dr Anny Nowakowskiej Wierzchoś, w Muzeum Warszawskiej Pragi w dniu 3 września.

Więcej szczegółów o projekcie „1920/2020. Archiwum Ożywione” na www.nac.gov.pl w zakładce „1920/2020”.

Partnerami projektu są: Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Wisła, Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Muzeum Warszawy, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości „Niepodległa”.

Anna Lebensztejn
Print Friendly, PDF & Email