Gdańsk: Mural z wyjątkowym przesłaniem

Gdańsk: Mural z wyjątkowym przesłaniem
fot. Karolina Kamińska

Na terenie Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, przy ul. Mierosławskiego 9A w Gdańsku powstał szczególny, ścienny obraz. Przyświeca mu hasło „Mam autyzm. Poznaj. Zrozum. Pomóż”.

To wielkie, ścienne malowidło zostało zaprojektowane i wykonane w ramach działań edukacyjno-świadomościowych projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem”. Z ramienia miasta liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, partnerami: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Fundacja „Pomóż Mi Żyć”.

Poznaj, zrozum, pomóż

Autorem muralu jest artysta Marek Looney Rybowski. Dzieło przedstawia siedzącego, młodego mężczyznę, odwróconego plecami do obserwatora. Mężczyzna skierowany jest ku zarysowi Gdańska, ułożonego z puzzli. Mural niesie społeczny przekaz – chodzi o kreowanie pozytywnego wizerunku osób ze spektrum autyzmu oraz o budowanie przyjaznych postaw wobec nich.

Powstanie ściennego malowidła jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej prowadzonej w ramach projektu „OzA…”. Jest ona skierowana do mieszkanek i mieszkańców, służb pomocowych, grup, instytucji i podmiotów w Gdańsku. Podejmowane działania mają zaowocować większym zrozumieniem potrzeb osób z zaburzeniami autystycznymi. Mają też poprawić i rozszerzyć poziom świadczonych usług dla tej grupy osób. Każdego dnia osoby z autyzmem spotykają się z brakiem akceptacji, zrozumienia, nieprzychylnymi komentarzami. Dorośli ze spektrum autyzmu często doświadczają nietolerancji i wykluczenia społecznego. Wiedza o ich zaburzeniu pozwoli reagować we właściwy sposób – nie oceniać, ale kierując się empatią skutecznie wspierać te osoby w codziennym życiu.

Testowanie i wdrażanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem potrwa do września 2022 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Print Friendly, PDF & Email