Dotacje na zajęcia dla aktywnych seniorów

Dotacje na zajęcia dla aktywnych seniorów

Z myślą o seniorach samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przyznał wsparcie na realizację 26 imprez rekreacyjnych, zajęć aktywności fizycznej, wyjazdów i spotkań integrujących starsze pokolenie z młodszym. Na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe trafiło w tym roku 90 tysięcy złotych.