Toruń: Maseczki dla mieszkańców

Toruń: Maseczki dla mieszkańców
Fot. Pixabay

Z puli 180 tys. maseczek zakupionych przez miasto dla mieszkańców Torunia, w okresie 16 kwietnia do 5 maja 2020 roku przekazano do dystrybucji 134 674 sztuk.

Rozprowadzaniem maseczek wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej zajmują się spółdzielnie mieszkaniowe i inni administratorzy, w tym zarządcy nieruchomości na poszczególnych osiedlach, np. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej czy TTBS. Dla mieszkańców dużych toruńskich osiedli przekazano maseczki ponad 60 podmiotom (zarządcom nieruchomości), łącznie 122 126, tj. około 86 procent zapotrzebowania.

Na osiedlach zabudowy jednorodzinnej maseczki są kolportowane przez wolontariuszy – z organizacji pozarządowych (Zespół Działań Kryzysowych „Klamra” Jednostka Strzelecka 1909 im. gen. brygady Elżbiety Zawackiej) czy z Centrum Aktywności Lokalnej. Jak dotąd maseczki zostały już rozniesione na osiedlach: Podgórz, Czerniewice, Kaszczorek, Rubinkowo, Skarpa, Bielawy i części Wrzosów – łącznie 12 548 sztuk, tj. ok. 42 procent zapotrzebowania.

W środę Jednostka Strzelców dokończy roznoszenie maseczek na osiedlu jednorodzinnym Wrzosy, a w czwartek rozpocznie pracę na przy zabudowaniach jednorodzinnych na Stawkach.

Kolejne maseczki są dostarczane do Torunia przez firmy je produkujące partiami i niezwłocznie po dostawie są przekazywane do rozprowadzenia.

W środę 6 maja 2020 r. trafi do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 20 000 sztuk maseczek, które zostaną rozdysponowane dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej na osiedlach m.in. Stawki, Chełmińskie oraz zarządców zabudowy wielorodzinnej.

Magdalena Winiarska / torun.pl
Źródło; torun.pl
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email