Olsztyn propaguje bezpieczne działania w internecie

Olsztyn propaguje bezpieczne działania w internecie
Fot. warminsko-mazurskie.pl

W Olsztynie odbyła się konferencja z okazji dnia bezpiecznego internetu, którą zorganizował Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele z województwa warmińsko-mazurskiego. Ideą konferencji było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu.

Tematy związane z manipulacją słowną i obrazową w internecie przedstawiła prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska. Na przykładzie pokazała, że każdego miesiąca dostajemy tyle informacji ile nasi dziadkowie przez całe życie, co skutkuje tym, że nie odróżniamy fałszywych newsów od prawdziwych.

W dalszej części spotkania nauczycielka Karolina Gaweł z Korczakowskiej Szkoły Marzeń i Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog zaprezentowała nowe metody nauczania przy wykorzystaniu technologii informatycznych. Przedstawiła również zalety alternatywnej szkoły w Olsztynie.

Kolejny wykład poprowadziła Dorota Braziewicz z Fundacji Zaawansowanych Technologii, która zachęcała nauczycieli do udziału w projektach naukowych E(x)plory. Wskazywała również w jaki sposób można pozyskać wsparcie dla szkół i zdolnej młodzieży.

W dalszej części spotkania dr Sylwia Stachowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM Olsztynie przedstawiła jakie cechy powinien posiadać skuteczny dyrektor. Omówiła podstawowe umiejętności kierownicze i rodzaje władzy w organizacjach.

Ostatni wykład poprowadziła Zuzanna Polak z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przedstawiając badania zjawiska seksualizacji i jego wpływu na młodych użytkowników internetu.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Fundacja Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog i Korczakowska Szkoła Marzeń.

Fot i źródło: warmia.mazury.pl
Print Friendly, PDF & Email