Z organizacjami pozarządowymi o współpracy międzynarodowej

Z organizacjami pozarządowymi o współpracy międzynarodowej
Fot. Pixabay

W środę 27 marca w Olsztynie odbędzie się doroczna regionalna konferencja dotycząca współpracy ponadnarodowej organizacji pozarządowych z województwa pn. „20 lat organizacji pozarządowych Warmii i Mazur w Unii Europejskiej – próba bilansu“. Rozpoczęcie o godz. 11.00 w Hotelu Warmińskim. 

Konferencję otworzy Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego,

a gościem specjalnym będzie Anna Radwan-Röhrenschef, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Podczas spotkania zostaną przedstawione doświadczenia wynikające z dwudziestolecia współpracy ponadnarodowej w ramach Unii Europejskiej.

PROGRAM

10.30 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.10 Otwarcie konferencji – Pan Marcin Kuchciński – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

11.10 – 11.30 Gość specjalny – Pani Anna Radwan-Röhrenschef – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

11.30 – 12.30 Blok I. „Doświadczenia wynikające z dwudziestolecia współpracy ponadnarodowej w ramach Unii Europejskiej”

• „Przyjaźń ponad granicami” Pani Monika Być – Stowarzyszenie Przyjaciół Bretanii i Francji Amitié

• „«Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył» – Sokrates. Żywność jako kluczowy element współpracy międzynarodowej w działaniach Banku Żywności w Olsztynie” Pan Marek Borowski – Bank Żywności w Olsztynie

• „17 lat współpracy polskich samorządów w ramach Międzynarodowej Sieci Cittaslow” Pan Jacek Kostka – Stowarzyszenie Polskie Miasta Cittaslow

• „Doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych Stowarzyszenia Elbląg Europa” Pan Dariusz Ignatowicz – Stowarzyszenie Elbląg Europa

12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

13.00 – 14.00 Blok II. Panel dyskusyjny „Współpraca ponadnarodowa organizacji pozarządowych w kontekście 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej – plany na przyszłość”

• Pani Marta Florkowska – Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

• Pan Bartłomiej Głuszak – Federacja Organizacji Socjalnych Województwa WarmińskoMazurskiego FOSA

• Pan Michał Opieczyński – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

• Pani Barbara Dawcewicz – Związek Stowarzyszeń LGD 9

• Pan Ryszard Okliński – Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur

• Pani Iga Skolimowska – Stowarzyszenie Olsztyn 2.0

14.00 – 14.15 Podsumowanie konferencji – Pan Łukasz Bielewski – Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14.15 – 15.00 Lunch

Print Friendly, PDF & Email