Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2023

Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2023
Fot. mat. prasowe

Wzorem lat ubiegłych prezydent Witold Wróblewski zaprasza do składania wniosków na kandydatki/kandydatów do Nagrody Prezydenta Elbląga.

Nagroda Prezydenta Elbląga – indywidualna lub grupowa – stanowi wyraz uznania za szczególne działania podejmowane na rzecz miasta i jego mieszkańców.  Przyznawana jest za okres mijającego roku kalendarzowego lub za całokształt działalności w jednej z kategorii:  

  • przedsiębiorczość i innowacje;
  • działalność oświatowa i naukowa;
  • ochrona zdrowia;
  • kultura i sztuka;
  • sport i turystyka;
  • działalność ekologiczna;
  • działalność społeczna
  • oraz  kategoria inne.

Szczegółowy regulamin określający tryb i zasady przyznawania Nagrody Prezydenta Elbląga oraz wzór wniosku dostępne są stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu TUTAJ.

Więcej informacji można również uzyskać telefonicznie pod nr tel. 55 239 33 24 lub drogą mailową pod adresem: dpit@umlblag.pl

Wypełnione dokumenty w wersji papierowej należy złożyć w Departamencie Promocji i Turystyki przy ul. Stary Rynek 25 w Elblągu  oraz przesłać drogą elektroniczną w formacie do edycji na adres: dpit@umelblag.pl w terminie do 15 listopada 2023 r.

– Czekamy na propozycje osób/instytucji, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju naszego miasta – mówią organizatorzy przedsięwzięcia.

Print Friendly, PDF & Email