Półkolonie w elbląskich szkołach

Półkolonie w elbląskich szkołach
Fot. pixabay.com

Departament Edukacji we współpracy ze szkołami przygotowuje wypoczynek letni, w ramach półkolonii, dla najmłodszych mieszkańców Elbląga.

W czasie wakacji zaplanowano pięć dwutygodniowych turnusów, a za ich organizację odpowiedzialne będą:

I turnus: 24 czerwca 05 lipca

  • Szkoła Podstawowa nr 16 –  ul. Sadowa 2,
  • Szkoła Podstawowa nr 21 –  ul. Z. Godlewskiego 1,

II turnus: 08 lipca – 19 lipca

  • Szkoła Podstawowa nr 11 –  ul. Korczaka 34,
  • Szkoła Podstawowa  nr 12 – ul. Zajchowskiego 12,

III turnus: 22 lipca – 02 sierpnia

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2-  ul. Polna 8,
  • Szkoła Podstawowa nr 14 –  ul. Mielczarskiego 45,

IV turnus: 05 sierpnia – 16 sierpnia

  • Szkoła Podstawowa nr 4 –  ul. Mickiewicza 41,

V turnus: 12 sierpnia – 23 sierpnia

  • Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3  –  ul. Agrykola 6.

Karty na półkolonie będą wydawane w szkołach organizujących wypoczynek w dniu 21 maja 2024 r.  od godziny 8:00. Zaplanowano 720 wolnych miejsc.

Pełna odpłatność za dwutygodniowy turnus wynosi 1 200,00 zł od osoby, w tym 680,00 zł  pokrywa rodzic (koszty wyżywienia, dopłata do organizacji), 520,00 zł na uczestnika dopłaca Gmina Miasto Elbląg. 

Co ważne zgodnie z Uchwałą nr XXVII/780/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 XII 2013 r. wprowadzającą na terenie Gminy Miasto Elbląg Program „Karta Dużej Rodziny”, uczestnicy programu wnoszą opłatę  za turnus 544,00 zł (zgodnie z zapisami uchwały ulga z opłaty wnoszonej przez rodziców może wynieść do 30%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu będzie organizatorem półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych, kierowanych ze wszystkich elbląskich szkół (również dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i poruszających się na wózku).  

W związku z dużym zainteresowaniem rodziców tą formą wypoczynku, zobowiązuje się opiekunów do zapisu dziecka tylko do jednej placówki organizującej półkolonie.

Print Friendly, PDF & Email