Ruszyły remonty dróg

Ruszyły remonty dróg
Fot. Rafał Sułek

Rozpoczęły się prace związane z pozimowymi remontami elbląskich dróg. Remonty, które prowadzi miejska spółka EPGK finansowe są z budżetu miasta, ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

Nawierzchnia remontowanych odcinków jezdni jest frezowana, czyli usuwana jest popękana i pokruszona warstwa jezdni, a w tym miejscu kładziony jest następnie nowy asfalt. Co ważne, nie jest to doraźne łatanie dziur i zalewanie ich masą bitumiczną. Sfrezowanie zepsutego fragmentu jezdni, położenie nowego asfaltu i połączenie go z pozostałą nawierzchnią jest trwalszym rozwiązaniem.

W dniu dzisiejszym naprawiana jest ulica Brzeska, w tym tygodniu będą to jeszcze ulice Piłsudskiego i Bema, a następnie ulice Niepodległości-Legionów oraz Robotnicza.

Kolejne prace odbywać się będą w najbliższym czasie na następujących ulicach:
Ogólna – Odrodzenia, Królewiecka (od Piłsudskiego do Fromborskiej), Marymoncka, Grunwaldzka, Grottgera, Łęczycka (do ronda z ul. Wschodnią), Mickiewicza, Żeromskiego, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Kościuszki, Nowowiejska-Traugutta-Słoneczna, Moniuszki, Szymanowskiego, Beniowskiego, Mazurska i Królewiecka. W dalszym etapie cząstkowe remonty prowadzone będą na kolejnych zniszczonych po zimie jezdniach.

Pozimowe sprzątanie dróg 

Jak co roku z elbląskich ulic usuwany będzie także piach, który był sypany na zaśnieżone chodniki i jezdnie. Te prace również wykonywać będzie EPGK, w zależności od warunków atmosferycznych, na przełomie marca i kwietnia w ramach pozimowego sprzątania dróg.

Print Friendly, PDF & Email