Minister nauki: Przy malejącej liczbie studentów trzeba rozważać łączenie uczelni

Minister nauki: Przy malejącej liczbie studentów trzeba rozważać łączenie uczelni
Fot. Pixabay

Przy malejącej liczbie studentów trzeba rozważać łączenie uczelni – ocenił minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek, który w poniedziałek spotkał się w Krakowie z rektorami uczelni oraz ze studentami Akademii Górniczo-Hutniczej.

– Dzisiaj wyraźny sygnał skierowałem do całego środowiska akademickiego, że trzeba ze sobą współpracować, trzeba rozważać łączenie uczelni – to musi odbywać się za zgodą senatu, władz – powiedział szef MNiSW na konferencji prasowej.

Zapowiedział, że ministerstwo wkrótce przedstawi mechanizm, który będzie promował takie rozwiązania (łączenie uczelni – PAP) i ministerstwo chciałoby, żeby tam, gdzie to możliwe, do takich połączeń dochodziło.

– Przy malejącej liczbie studentów trzeba myśleć o efektywnym wykorzystaniu bazy dydaktycznej, naukowej – ocenił Wieczorek.

Podczas spotkania z rektorami rozmawiał o problemach uczelni oraz o poprawkach, jakie można by wprowadzić do ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.

Jak poinformował, ministerstwo ma „ambitne” plany, by projekt nowelizacji ustawy powstał w połowie roku; następnie zostanie poddany konsultacjom z całym środowiskiem akademickim.

Minister dodał, że dotychczas zostało zgłoszonych ok. 700 poprawek do ustawy, czasem wykluczających się. Dwa bloki z tymi poprawkami minister otrzymał dwa tygodnie temu. Jeden blok zawiera – jak mówił szef resortu – poprawki kosmetyczne, a drugi poprawki rewolucyjne, o których trzeba będzie dyskutować.

Wśród propozycji do nowelizacji ustawy, wymienionych przez ministra, są kwestie dotyczące jakości nauczania. Zdaniem Wieczorka wszystkie kierunki, po których nabywa się jakiekolwiek uprawnienia, muszą podlegać ścisłym rygorom kontroli.

Studia podyplomowe, w MBA, powinny prowadzić tylko te jednostki, które mają studia I stopnia, a więc – jak zaznaczył minister – mają kadrę.

Rozmawiać trzeba również – wymieniał Wieczorek – o systemie wyboru rektorów. Według niego rada uczelni nie powinna mieć wpływu na wybór rektora i nie powinna opiniować kandydatów na to stanowisko.

Warto też – jak ocenił minister – zwrócić uwagę na stypendia dla doktorantów. Jego zdaniem jest luka pokoleniowa pomiędzy studentami, a profesorami. Luka ta może być zapełniona dzięki uatrakcyjnieniu studiów doktoranckich.

Szef resortu nauki dopytywany przez dziennikarzy o problem braku miejsc w akademikach przypomniał, że MNiSW szykuje program „budowy akademików” – chodzi o wykorzystanie środków z tzw. Funduszu Dopłat. Z tego funduszu, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, samorządy finansują inwestycje związane z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi.

– Również chcielibyśmy zwiększyć środki w tym funduszu. Dzisiaj to jest miliard złotych rocznie. Chcielibyśmy, żeby to zwiększenie nastąpiło do dwóch, trzech, czterech miliardów złotych, ale to już będzie decyzja pana premiera i rządu – powiedział szef MNiSW. (PAP)

Beata Kołodziej
Źródło: naukawpolsce.pl
Print Friendly, PDF & Email