MOPS przyjazny mieszkańcom

MOPS przyjazny mieszkańcom
Fot. Adminstrator

Specjalne strefy pomocy, punkt przyjęć mieszkańca, większa dostępność przestrzeni, Klub Seniora i pomieszczenia dostosowane do potrzeb najmłodszych – to tylko część zmian, które czekają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu.

Elbląski MOPS jest w trakcie wielkich zmian, będących efektem projektu „Nowoczesny i skuteczny MOPS”.

– Spełniają się nasze marzenia, że staniemy się ośrodkiem nowoczesnym i skutecznym, a przede wszystkim aktywnym. Będziemy dążyć do tego, żeby nasze usługi były na najwyższym poziomie – zaznaczyła Beata Kulesza, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu.

Projekt, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ponad 890 tysięcy złotych, spełnia najnowsze wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego realizacja zmieni nie tylko przestrzeń, którą zajmuje MOPS, czyli prawie 30-letni budynek przy ul. Winnej, ale również przyczyni się do bardziej efektywnego  systemu funkcjonowania ośrodka. Dotychczas kompetencje pracowników były bardzo szerokie – nowy system zawęzi i skonkretyzuje zakres ich obowiązków z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Co zrobimy dzięki projektowi? Przede wszystkim rozpoczniemy działania inwestycyjne, a także cały pakiet różnorodnych szkoleń dla naszych pracowników, żebyśmy mogli jak najbardziej pomagać naszym mieszkańcom – powiedziała dyrektor MOPS-u.

MOPS w nowej odsłonie

Największą i najważniejszą zmianą inwestycyjną będzie podzielenie przestrzeni MOPS-u na trzy strefy i piony. Każdy ma być odpowiedzialny za inny zakres działań na rzecz mieszkańców, każde piętro zostanie urządzone w innej kolorystyce, która pomoże klientom MOPS-u odnaleźć się w ośrodku.

Na pierwszym piętrze, w pionie pomocy specjalistycznej, powstanie strefa dziecka i rodziny. W niebieskiej przestrzeni mają znajdować się pokoje przeznaczone m.in. do udzielania fachowej pomocy dzieciom i młodzieży, do pracy terapeutycznej oraz spotkań rodziców z dziećmi, które przebywają w pieczy zastępczej. Tu powstaną również pomieszczenia do pracy asystentów i koordynatorów rodziny i pieczy zastępczej.

Następna strefa, której przypisano kolor żółty, to strefa seniora i pion usług społecznych, gdzie na wsparcie mogą liczyć nie tylko osoby starsze, ale również niepełnosprawne. Trzecie piętro to oznaczona kolorem zielonym strefa socjalna, w której udzielana będzie pomoc związana ze świadczeniami socjalnymi. Planowane jest stworzenie nowego pomieszczenia dla kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poczekalnią.

Nowością w elbląskim MOPS-ie będzie tzw. punkt przyjęć klienta wraz z kącikiem dla dzieci. Każdy będzie mógł złożyć tam wniosek o wsparcie, a następnie zostanie przekierowany do właściwej dla problemu strefy i pracownika, który udzieli pomocy. Do punktu przyjęć prowadzić będzie podjazd, planowane jest również stworzenie toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu, który zakończy się w lutym 2021 roku, zmieni się nie tylko wnętrze budynku, ale również teren wokół niego, gdzie pojawią się ławki i dużo zieleni.

– Chcemy być instytucją przyjazną i pomocną dla naszych mieszkańców w każdej ich trudnej sytuacji – podkreśliła dyrektor ośrodka.

Print Friendly, PDF & Email