PWSZ w Elblągu otwiera się na studentów

PWSZ w Elblągu otwiera się na studentów
Fot. Robert Turlej / PWSZ w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 28 maja otworzyła rejestrację w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej zaprezentowano spektrum kierunków, które mogą wybierać przyszli studenci – w tym również trzy nowe specjalności.

– Dziś, 28 maja, startujemy z rejestracją kandydatów w systemie IRK. Dalsze pozycje terminarza to: 19 lipca – termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów na kierunki logopedia, studia I i II stopnia; 21 lipca jest datą końca rejestracji elektronicznej, a do 29 lipca zbieramy dokumenty od kandydatów […], 30 lipca ogłosimy wyniki pierwszej tury – zapowiedział Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Jerzy Buriak.

W roku akademickim 2021/2022 na kandydatów czeka 1050 miejsc na 18 kierunkach. Dyrektorzy czterech instytutów – Politechnicznego, Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, Ekonomicznego oraz Pedagogiczno-Językowego – przedstawili możliwości czekające na studentów. Pełną ofertę znaleźć można na stronie uczelni.

Nowe specjalności

Na trzech kierunkach pojawiły się nowe specjalności. Studenci mechaniki i budowy maszyn będą mogli nauczyć się modelowania 3D, na filologii pojawiła się specjalność języki obce w biznesie, z kolei ci, którzy wybiorą informatykę, poznają tajniki modelowania 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych.

– To, co wyróżnia nasze studia, to praktyczna nauka zawodu – podkreśliła dr Agata Rychter, dyrektor Instytutu Politechnicznego. Zapewniła, że absolwenci są poszukiwani na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. – Nieustannie się rozwijamy, jesteśmy bardzo elastyczni i cały czas reagujemy na potrzeby rynku pracy i zmiany przepisów, regulacji prawnych – dodała mgr Teresa Kubryń, dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego.

Jak zaznaczono na konferencji, studenci PWSZ w Elblągu mogą nie tylko zdobyć wszechstronną wiedzę i umiejętności, ale mają również dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania. Komplet informacji przydatnych dla kandydatów można będzie poznać podczas Dnia Otwartego. Wirtualne spotkanie odbędzie się 9 czerwca br. (start o godz. 12:00) w mediach społecznościowych uczelni. W planach są rozmowy ze studentami, absolwentami i przewodniczącą Rady Studentów PWSZ w Elblągu, wirtualne spacery, informacje nt. możliwości wyjazdów za granicę Z Erasmusem+, pokaz pn. „Jak zapisać się do PWSZ?” oraz sesję pytań i odpowiedzi.

Uczelnia bez barier

PWSZ w Elblągu jest gotowa na przyjęcie osób z niepełnosprawnościami.

–Jesteśmy bardzo otwarci na niepełnosprawnych studentów […] i staramy się, żeby studiowało im się równie dobrze jak studentom pełnosprawnym – podkreśliła dyrektor Instytutu Pedagogiczno-Językowego.

Podjazdy, odpowiednia obsługa osób z dysfunkcją wzroku czy słuchu, windy i pokoje dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu – dostępność uczelni zwiększa się z kolejnymi podejmowanymi inwestycjami. Na uczelni działa również Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Ponadto jesteśmy od początku w programie stypendiów dla osób z niepełnosprawnościami. Są to stypendia dodatkowe, oprócz np. socjalnych czy naukowych. Corocznie z tych stypendiów w naszej uczelni korzysta kilkadziesiąt osób – powiedział Prorektor ds. Kształcenia dr inż. Jerzy Buriak.

– Każda osoba niepełnosprawna, która zgłosi się do pełnomocnika, ma możliwość uzyskania wsparcia w Akademickim Centrum Wsparcia i Doradztwa – dodała dr Irena Sorokosz, Prorektor ds. Organizacyjnych.

Jak przekonywano podczas konferencji, wsparcie informacyjne, psychologiczne, materialne i organizacyjne jest dużą zachętą do tego, by wybrać PWSZ w Elblągu. Na spotkaniu z dziennikarzami przekazano również dobrą wiadomość dla uczelni: otrzyma milion złotych.

Dążenie do doskonałości

– Od 10 maja realizujemy projekt pod wdzięczną nazwą „Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości”. Jest to projekt przyznany nam przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, który jest związany z podnoszeniem jakości kształcenia na studiach o profilu praktycznym – poinformował Rektor PWSZ w Elblągu dr inż. Jarosław Niedojadło.

Jak zapowiedziano, pozyskane środki zostaną wykorzystane na doposażenie specjalistycznych pracowni i laboratoriów dydaktycznych. Dzięki temu po ustaniu pandemii stacjonarna nauka stanie się jeszcze bardziej efektywna.

Print Friendly, PDF & Email