Białystok: I Wojewódzki Przegląd Piosenki Ludowej DPS "Na Ludową Nutę"

Białystok: I Wojewódzki Przegląd Piosenki Ludowej DPS "Na Ludową Nutę"
Fot. pixabay

Z inicjatywy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku w dniu 8 czerwca br. na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbył się I Wojewódzki Przegląd Piosenki Ludowej Domów Pomocy Społecznej „Na Ludową Nutę”.

W przeglądzie udział wzięło 18 zespołów z Domów Pomocy Społecznej z całego regionu. Uczestników odwiedzili zaproszeni goście m.in. Grażyna Bogdańska Dyrektor Podlaskiego Oddziału PFRON – jako fundator nagród, która wręczyła osobiście wykonawcom upominki, a także Bohdan Paszkowski Wojewoda Podlaski – objął Honorowy Patronat nad wydarzeniem i Zbigniew Nikitorowicz Zastępca Prezydenta Białegostoku.

Głównym celem wydarzenia była prezentacja twórczości, zwłaszcza kulturalnej oraz integracja i rozwijanie pasji środowiska osób z niepełnosprawnościami mieszkających w domach pomocy społecznej. Mieszkańcy DPS-ów z całego województwa mogli zaprezentować swój dorobek artystyczny, interpretacje utworów ludowych przygotowali wspólnie z opiekunami.

Przegląd piosenki był okazją do ogłoszenia przez Grażynę Bogdańską wyników z Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” oraz przekazania zaproszenia za zajęcie III Miejsca w kategorii Tkanina i Aplikacja dla Domu Pomocy Społecznej w Białystoku przy ul. Świerkowej.

Uroczystość odbędzie się 20 czerwca br. w przestrzeniach Muzeum Narodowego w Warszawie i będzie połączona z wystawą prac laureatów.

Oddział Podlaski PFRON
Print Friendly, PDF & Email