Gdynia wspiera w trudnych chwilach

Gdynia wspiera w trudnych chwilach
Fot. Sławomir Okoń

Grupy wsparcia dla bliskich, asystenci towarzyszący rodzinom w najtrudniejszych chwilach, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, spotkania superwizyjne dla pedagogów – to tylko niektóre działania skierowane do mieszkańców dotkniętych kryzysem suicydalnym. 10 września, w Światowym Dniu Zapobiegania Samobójstwom, odbyło się webinarium „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam”.

„Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” to projekt miejski, realizowany od 2019 roku, w 2021 roku współfinansowany Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Mówiąc o samobójstwie często skupiamy się wyłącznie na osobie, która dokonała tego czynu. Trzeba pamiętać, że tragedia dotyka też jej najbliższe otoczenie. Te traumatyczne wydarzenia pozostawiają po sobie niezrozumienie, żałobę, żal, smutek i oddziałują na rodziny, znajomych, kolegów ze szkoły – podobnie jak kamień rzucony do wody, który pozostawia po sobie kręgi.

– Rozwiązania, które wdrażamy w Gdyni, stanowią pierwszą tego rodzaju próbę systemowego zajęcia się samobójstwami na poziomie samorządu. Projekt „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” rozpoczęliśmy już dwa lata temu, a w tym roku pozyskaliśmy na ten cel środki ministerialne. Nasze działania mają na celu pełniejsze wsparcie rodzin, w których doszło do dokonanej bądź niedokonanej próby samobójczej  zarówno na poziomie interwencyjnym, jak i na poziomie późniejszej pomocy w formie terapii czy grup samopomocowych. Projekt zakłada też kompleksowy program obejmujący szkolenia dla nauczycieli, spotkania superwizyjne dla pedagogów realizujących profilaktykę zachowań samobójczych, spotkania psychoedukacyjne z rodzicami oraz warsztaty dla młodzieży uczącej się. Innymi słowy w tym roku nowością jest to, że do działających wcześniej dwóch grup wsparcia dla rodzin, asysty specjalisty w momentach, w których jest ona najbardziej potrzebna dołączyliśmy działania z obszaru profilaktyki. W efekcie tego nasza oferta wsparcia osób w kryzysie suicydalnym stała się pełniejsza. – wyjaśnia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Wydarzenie miało formę hybrydową tj. stacjonarną w Konsulacie Kultury oraz było transmitowane na żywo w formule online.

Webinar został podzielony na dwie części. W pierwszej, skierowanej dla mieszkańców Gdyni, uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. czym jest kryzys samobójczy i gdzie mogą udać się po pomoc i jak pomóc osobie w kryzysie suicydalnym. W drugiej części, skierowanej do specjalistów pracujących z rodzinami, w których doszło do próby bądź śmierci samobójczej. dyskutowano o tym, jak wspierać osoby dotknięte stratą i jak przepracować trudne doświadczenia. W części przeznaczonej dla specjalistów odbył się tez panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości.

– Chciałabym powiedzieć mieszkańcom: nie bójmy się rozmawiać z najbliższymi o trudnościach, pytajmy, jak się czują i bądźmy uważni na ich zachowania i problemy. W Gdyni, każdego miesiąca 2 lub 3 osoby popełniają samobójstwo. To poważny problem. Dlatego, to co oferujemy mieszkańcom to więcej niż oferta terapeutyczna. Wspólnie ze szkołami opracowujemy sposób podstępowania w sytuacji rozpoznania u ucznia zachowań mogących zmierzać w kierunku kryzysu suicydalnego. Współpracujemy również z rodzicami niepokojącymi się o swoje dzieci. Od 2020 roku udało nam się przeszkolić 220 osób, pracowników gdyńskich szkół podstawowych i średnich, 278 uczniów i 25 rodziców – powiedziała dr Edyta Sinacka-Kubik, kierownik Zespołu Pomocy Psychologicznej MOPS Gdynia.

Bardzo ważnym elementem gdyńskiego wsparcia są asystenci rodzin z problemem suicydologicznym. Osoby te zostały przygotowane merytorycznie do podjęcia natychmiastowej pracy z rodziną, w której doszło do próby samobójczej, zarówno dokonanej jak i niedokonanej. 

– W tym roku pod opieką asystentów pozostają 3 gdyńskie rodziny. Aktualnie 20 mieszkańców raz w miesiącu spotka się w ramach grup samopomocowych. Natomiast z konsultacji psychologicznej w pierwszym półroczu tego roku skorzystało 40 osób – wylicza dr Anna Andrzejewska-Cioch, koordynator projektu „Kręgi na wodzie-widzę, rozumiem, działam”.

Projekt „Kręgi na wodzie – widzę, rozumiem, działam” jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni i współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2021. Więcej informacji o projekcie pod linkiem.

Publikacja na temat projektu na stronie mopsgdynia.pl

Ulotka na temat projektu na stronie mopsgdynia.pl

Audycja radiowa z ogranizatorami projektu na stronie radiogdansk.pl 

Mieszkańcy Gdyni, których dotknął problem próby samobójczej lub śmierci samobójczej mogą uzyskać bezpłatną pomoc:

Zespół Pomocy Psychologicznej
ul. Świętojańska 57/1
rejestracja telefoniczna: 58 663 03 35

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Biskupa Dominika 25
Tel. 58 62 222 22
e-mail: interwencja@zpsgdynia.pl

Gdyńskie Centrum Aktywności Rodziny – grupy samopomocowe
ul. Świętojańska 1
Tel.: 58 668 20 50
 e-mail: rodzina@gdynia.pl

Print Friendly, PDF & Email