Gdańska badaczka testuje terapię zwalczającą chorobę COVID-19 i inne groźne choroby wirusowe

Gdańska badaczka testuje terapię zwalczającą chorobę COVID-19 i inne groźne choroby wirusowe
Fot. Pixabay

Alicja Chmielewska, wirusolog z Gdańska, sprawdza, czy występujące w organizmie człowieka białko o nazwie interferon może pobudzić nasz układ odpornościowy do skutecznej walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Na badania otrzymała środki w wysokości prawie 200 tys. zł.

Interferon stymuluje układ odpornościowy człowieka do walki z różnymi patogenami. Działanie interferonu polega na wytwarzaniu innych białek komórkowych, które blokują namnażanie się zakażonych komórek w naszym organizmie. Te właściwości interferonu są już wykorzystywane w leczeniu takich chorób jak m.in. przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) i C (WZW C). Teraz naukowcy sprawdzają, czy za pomocą interferonu można zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.

– Interferony są obecnie badane klinicznie jako obiecujące leki przeciwko COVID-19 – mówi dr Alicja Chmielewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jej projekt badawczy jest ukierunkowany na analizę aktywowanych przez interferony białek IFITM (z ang. interferon induced transmembrane proteins), które znajdują się w błonach komórkowych i silnie hamują wnikanie wirusów do komórek gospodarza.

Zdolność białek IFITM do hamowania infekcji wirusowej została odkryta w 2009 roku, a badania prowadzone w hodowlach komórek in vitro potwierdziły uniwersalną, przeciwwirusową rolę tych białek. Obecnie wiadomo, że są one ważnym elementem w walce organizmu z takimi groźnymi wirusami, jak: wirus grypy, Dengi, HIV, Ebola, Marburg, wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), a także większość koronawirusów, w tym SARS-CoV-1.

Dr Alicja Chmielewska bada mechanizmy działania białek IFITM w komórkach gospodarza. Zamierza prześledzić, czy stymulacja odporności nieswoistej (naturalnej, jaką mamy od urodzenia), w tym białek IFITM, pozwoli na zahamowanie infekcji SARS-CoV-2 i uzyskanie zadawalającego efektu leczniczego.

– Proponuję nową strategię terapeutyczną przeciwko COVID-19, polegającą na pobudzeniu przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej pacjenta – zaznacza dr Alicja Chmielewska. – Ponieważ odpowiedź ta jest uniwersalna, czyli skierowana przeciwko wielu różnym wirusom, proponowane przeze mnie podejście terapeutyczne będzie można w przyszłości wykorzystać nie tylko w walce z chorobą COVID-19, ale również z innymi groźnymi chorobami wirusowymi.

Badania doktor Chmielewskiej są finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy europejskich pochodzących z programu Inteligentny Rozwój w ramach grantu POWROTY. Na projekt związany z koronawirusem SARS-CoV-2 dr Chmielewska otrzymała środki w wysokości prawie 200 tys. zł., przyznane w wyniku tematycznego konkursu na finansowanie nowych zadań badawczych związanych z pandemią COVID-19, który przeprowadziła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Łączny budżet konkursu wynosił 15 mln zł. Środki zostały przyznane na realizację 14 projektów.

Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email