Gdańsk: Złóż wniosek o wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych

Gdańsk: Złóż wniosek o wsparcie finansowe na zakup mieszkania bez barier architektonicznych
Fot. Mart Production / Pexels

Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska ze znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez wózka, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

O dopłatę mogą się starać także w przypadku zamiany nieprzystosowanego lokalu, na dostosowany do ich potrzeb. Ta pomoc dostępna jest w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do składania wniosków zachęca osoby uprawnione, spełniające określone kryteria, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Dla kogo wsparcie

Beneficjentem może być osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności (to w przypadku osób do 16 roku życia) lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym tudzież ma orzeczenie traktowane na równi, z tytułu dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy sprawa dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. Wówczas trzeba do niego dołączyć:

  • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty m.in. do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero.

Wysokość pomocy stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, z uwzględnieniem maksymalnych kwot dofinansowania publikowanych przez PFRON na każdy kwartał danego roku.

Szczegółowymi informacjami służą zainteresowanym specjalistki i specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej MOPR w Gdańsku, pod numerem tel.: 58 320 53 62 (w godzinach pracy Ośrodka).

Więcej wiadomości oraz procedura dotycząca dofinansowania są dostępne m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR oraz na stronie internetowej PFRON.

Składanie wniosków wyłącznie poprzez SOW

Wnioski w sprawie można składać tylko w formie elektronicznej, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Można to zrobić samodzielnie lub za pośrednictwem MOPR, do 31 grudnia 2024 roku.

Pośrednictwo oznacza wsparcie techniczne pracowników Ośrodka przy wprowadzaniu wniosku do SOW, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego wnioskodawcy.

Print Friendly, PDF & Email