Konkurs - program Ministra Cyfryzacji: 12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

Konkurs - program Ministra Cyfryzacji: 12 milionów dla Cyfrowych Klubów Seniora

12 mln zł na wsparcie Cyfrowych Klubów Seniora. W ramach konkursów Ministra Cyfryzacji podmioty działające na rzecz animacji i wsparcia osób starszych będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt (laptop, tablet). Działanie kierowane jest do samorządów oraz organizacji pozarządowych i będzie wspierać walkę z wykluczeniem cyfrowym seniorów.