Sztum: Senior+ „Amator” z dofinasowaniem

Sztum: Senior+ „Amator” z dofinasowaniem
Fot. Kampus Production / pexels.com

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło tegoroczną edycję konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.


Złożona przez Miasto i Gminę Sztum oferta o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach ww. Programu znalazła się wśród wybranych do dofinansowania w ramach Modułu II Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+”.

Szacowana wartość zadania wynosi 127 000,00 zł, z czego 51 168,00 zł stanowi kwota przyznanej dotacji. 

Działalność Klubu Senior+ „Amator” ma na celu przede wszystkim zachęcenie sztumskich seniorów do rozwijania swych pasji oraz promowania aktywnego stylu życia.

Odbiorcami działań w ramach zadania są osoby powyżej 60 roku życia, nieaktywne zawodowo, mieszkające na terenie miasta i gminy Sztum.

sztum.pl
Print Friendly, PDF & Email