Budżet obywatelski 2020. Toruń wybrał

Budżet obywatelski 2020. Toruń wybrał

W ramach budżetu obywatelskiego 2020 do realizacji trafią 73 projekty – tak zdecydowali mieszkańcy Torunia. Wyniki głosowania przekazane zostały podczas konferencji prasowej, która odbyła się 29 października.

Głosowanie w siódmej edycji budżetu obywatelskiego (wcześniejsza nazwa: budżet partycypacyjny) odbywało się w dniach 12-21 października 2019 r. Spośród 157 wniosków poprawnych formalnie, na liście projektów, które pozytywnie przeszły wszystkie etapy weryfikacji i trafiły pod głosowanie, znalazło się ostatecznie 113 pozycji – 79 na listach lokalnych i 34 na liście ogólnomiejskiej. W tym roku po raz pierwszy funkcjonowała procedura odwoławcza, w wyniku której na listach znalazło się dodatkowych 6 projektów, za to 1 projekt został wycofany, a dwa projekty zostały połączone w jeden.

Lista wybranych projektów znajduje się TUTAJ.

– Cieszy nas, że następuje zmiana jakościowa projektów, w których chodzi o poprawę funkcjonalności naszego miasta. Tym, co przede wszystkim interesuje mieszkańców Torunia, jest zieleń, a także sport i rekreacja – wskazał zastępca prezydenta miasta Torunia Andrzej Rakowicz.

W bieżącej edycji budżetu obywatelskiego łączna pula środków wynosi 7,41 mln zł, z czego blisko 5,2 mln zł przeznaczona jest na realizację projektów lokalnych w każdym z 13 toruńskich osiedli, a 2,2 mln zł na projekty ogólnomiejskie. – W Toruniu wysokość środków, jakie kierujemy na ten cel uzależniliśmy od dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, czyli 6% dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Dlatego systematycznie kwota przeznaczona na budżet obywatelski co roku wzrasta – w ramach pierwszej edycji w roku 2014 było to 6,44 mln zł, w roku 2020 jest to blisko 1 mln zł więcej – poinformowała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta.

– Pule lokalne są dzielone według znanego schematu: połowa na 13 równych części, 1/4 proporcjonalnie do powierzchni okręgu i 1/4 proporcjonalnie do liczby mieszkańców w danym okręgu. Są jednak widoczne różnice w kwotach, jakie trafiają do poszczególnych pul – od 257 tys. zł dla najmniejszej puli w Czerniewicach do ponad 640 tys. zł dla Bydgoskiego, które co roku zyskuje najwięcej pieniędzy z budżetu obywatelskiego – wyjaśnił Paweł Piotrowicz, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji.

W głosowaniu udział wzięło blisko 11,5 tys. osób, które oddały prawie 42 tys. głosów. W tym roku gros głosów oddanych zostało drogą elektroniczną (96%). Ponad połowa głosujących to osoby w wieku 25-34 i 35-44 lat. Po raz pierwszy udział w głosowaniu brali najmłodsi, w wieku poniżej 16 lat (2600 osób).

W trzech osiedlach – Jakubskie-Mokre, Wrzosy i Stawki wybrane zostały wszystkie zgłoszone projekty. W bieżącej edycji mieszkańcy postawili przede wszystkim na zieleń, środowisko i ekologię, sport i rekreację o raz na place zabaw – te dziedziny stanowiły ponad połowę wybranych projektów. Najwięcej głosów (4396) zdobył projekt z puli ogólnomiejskiej, dotyczący remontu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Przybyszewskiego. Spośród projektów lokalnych najwięcej osób (514) zagłosowało na zielone przystanki na Mokrem.

Magdalena Winiarska / torun.pl
Źródło: torun.pl
Fot. Małgorzata Litwin