Anna Schmidt-Rodziewicz nowym wiceministrem RPiPS

Anna Schmidt-Rodziewicz nowym wiceministrem RPiPS
Fot. MRPIPS

Anna Schmidt-Rodziewicz, dotychczasowa pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego, została nowym wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania.

Nowa wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz urodziła się w Jarosławiu. Jest socjologiem, absolwentką Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Była sekretarzem stanu i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego.

Nowa wiceminister to także poseł na Sejm VIII i IX kadencji, członek parlamentarnych grup bilateralnych: polsko-litewskiej, polsko-francuskiej, polsko-izraelskiej, wiceprzewodnicząca grupy polsko-brytyjskiej. Przewodnicząca komisji łączności z Polakami za granicą, członek komisji polityki społecznej i rodziny, a także podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych w Sejmie VIII kadencji.

W latach 2014-2015 Anna Schmidt-Rodziewicz była radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego; przewodniczącą komisji edukacji, kultury i kultury fizycznej, wiceprzewodniczącą komisji ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej i społecznej, a także członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

Jest też nauczycielem, urzędnikiem administracji państwowej i samorządowej. Działaczem społecznym, współorganizatorem akcji charytatywnych. Hobbystycznie pianistka – Anna Schmidt-Rodziewicz jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej.

Fot. i źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email