Dziemianowicz-Bąk: Wprowadzamy zmiany, w Kodeksie pracy, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji

Dziemianowicz-Bąk: Wprowadzamy zmiany, w Kodeksie pracy, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji
Fot. Kateryna Babaieva / Pexels

We wtorek (16.04) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. Jakie zmiany przewiduje?

Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła zmiany w Kodeksie pracy, których celem jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracowników. Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym. Także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Czym są substancje reprotoksyczne?

To substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa.

– W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne – zaznacza minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Planowane wejście w życie ustawy

Proponuje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 § 3 Kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email