MRPiPS chce ustanowić 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka

MRPiPS chce ustanowić 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka
Fot. Pixabay

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, zapowiada zmiany w zawodzie opiekunek i opiekunów żłobkowych. Celem jest – jak wskazuje resort – podniesienie prestiżu tego zawodu, zachęcenie opiekunek i opiekunów do pozostania w profesji oraz docenienie tej niezwykle odpowiedzialnej roli, jaką jest opieka nad dziećmi do lat 3.

O kierunku i propozycjach minister poinformowała podczas środowej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Spotykamy się dziś, 3 kwietnia, w przededniu 4 kwietnia i jest to data nieprzypadkowa, dlatego, że chcemy 4 kwietnia uczynić dniem szczególnym dla opiekunów i opiekunek żłobkowych. W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jednym z naszych priorytetów jest rozszerzenie systemu opieki nad dziećmi do lat trzech. Opieka nad małym dzieckiem to wsparcie dla rodziny, to wsparcie dla rodziców przy powrocie na rynek pracy. To troska o rozwój tych najmłodszych, przyszłych pokoleń – zaznaczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informując o planach ustanowienia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

Jak dodała, celem działań jest stworzenie jak największej liczby miejsc w żłobkach i zapewnienie najwyższej jakości opieki. – Pamiętajmy o tym, że opiekę nad małym dzieckiem w żłobku sprawuje nie ta czy inna sala żłobkowa, nie ten czy inny budynek żłobka. Opieką zajmują się ludzie, opiekunki, opiekunowie, osoby, które każdego dnia idą do pracy po to, żeby zajmować się naszymi dziećmi, żeby wspomagać je w rozwoju, żeby uczyć je podstawowych czynności, żeby otaczać je troską i dbać o ich bezpieczeństwo. To z całą pewnością jest zawód zaufania publicznego – zaznaczyła szefowa resortu.

Przypomnijmy, że Rada Ministrów przyjęła już projekt ustawy zakładający przyznanie dodatków w wysokości 1000 zł dla pracowników gminnych instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Podnosimy prestiż zawodu”

Projekt zmian przygotowany przez resort zakłada ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka. Święto będzie okazją, aby opiekunowi wyróżniającemu się nienaganną pracą, zaangażowaniem i sumiennością wręczyć Medale Opiekuna Małego Dziecka. Medale te będą miały 3 stopnie w zależności od tego kto je będzie wręczał: złoty przez ministra ds. rodziny, srebrny przez marszałka województwa i brązowy przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

Na mocy projektowanej ustawy opiekunowie staną się funkcjonariuszami publicznymi, a podmioty ich zatrudniające będą zobowiązane z urzędu występować w obronie odpowiednio opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym bądź dziennego opiekuna, gdy ustalone dla nich uprawnienia zostaną naruszone.

Opiekunowie otrzymają prawo dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze wynoszącym po 5 latach zatrudnienia 2 dni, który będzie wzrastał o 2 dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym 5 lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni.

Ponadto dyrektor żłobka bądź osoba kierująca klubem dziecięcym oraz podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zostanie zobowiązany do zwolnienia opiekunów i dziennych opiekunów na 8 godzin w roku od konieczności sprawowania opieki nad dziećmi, celem odbycia szkoleń podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje.

– To jest moment dla nas absolutnie wyjątkowy, dlatego że rozwiązania, o których mówimy, są bardzo wyczekiwane przez środowisko opiekunek i opiekunów małego dziecka. Jest to zwieńczenie naszych prac na wielu poziomach, które pokazuje, że podniesienie prestiżu, docenienie pracy opiekunek i opiekunów żłobkowych to ważny dla nas obszar aktywności – zapewniła Aleksandra Gajewska, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Źródło: MRPiPS
Print Friendly, PDF & Email