ZUS zakończył wypłatę „czternastek”

ZUS zakończył wypłatę „czternastek”
Fot. Anna Shvets / Pexels

Pomorskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zakończyły wypłatę tzw. czternastych emerytur. Dodatkowe świadczenia trafiły do ponad 436 tys. pomorskich emerytów i rencistów. Łączna kwota środków przeznaczonych na ten cel przekroczyła 975 mln zł.

Prawo do „czternastki” miały osoby, które na 31 sierpnia 2023 r. pobierały jedno ze świadczeń długoterminowych, np. emeryturę, rentę czy świadczenie przedemerytalne. Można było otrzymać tylko jedną „czternastkę”, a w przypadku renty rodzinnej, dodatkowa kwota była po równo dzielona między wszystkich uprawnionych.

Dodatkowe świadczenie roczne nie trafiło do tych osób, których wypłata świadczenia głównego na dzień 31 sierpnia była zawieszona, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. W takiej sytuacji „czternastka” zostanie przekazane z chwilą wznowienia wypłaty świadczenia zasadniczego.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto była wypłacana osobom, które pobierały świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działała zasada pomniejszania świadczenia złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Od „czternastki” była odprowadzana zaliczka podatek dochodowy i 9 proc. składka na ubezpieczenie zdrowotne. Ze świadczenia nie można było dokonywać innych potrąceń, ani prowadzić z niego egzekucji. Co ważne „czternastki” nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełaniające dla osób niesamodzielnych.

Krzysztof CIeszyński
Print Friendly, PDF & Email