W lutym nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

W lutym nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Fot. Mateusz Misztal / arch. redakcji

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej na temat zabezpieczenia miasta w ciepło odbędzie się 27 lutego br. W tym terminie firma Energa zadeklarowała swój udział w posiedzeniu, podczas którego zaprezentuje swój model zaopatrzenia miasta w ciepło. Wobec powyższego radni klubów Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego wycofali swój wniosek z 3 lutego br. o zwołanie sesji.

– Decyzja ta podjęta została po wczorajszym spotkaniu z Prezydentem Elbląga, w którym uczestniczyliśmy wspólnie z szefami klubów radnych Koalicji Obywatelskiej i KWW Witolda Wróblewskiego. Prezydent poinformował nas o przebiegu wczorajszego spotkania w Urzędzie Regulacji Energetyki i wystosowanym przez Prezydenta ponownym zaproszeniu do przedstawicieli firmy Energa, na sesję Rady Miejskiej i zaprezentowanie swojego docelowego modelu zaopatrzenia miasta w ciepło – informuje Antoni Czyżyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu.

Jak przekazał prezydent, przedstawiciele koncernu zadeklarowali udział w sesji, poprosili jednak o dodatkowy czas na przygotowanie konkretnej propozycji. Strony ustaliły termin na 27 lutego br.

Przychylając się do prośby przedstawicieli firmy Energa radni klubów koalicyjnych, którzy wnioskowali w poniedziałek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym, czyli w ciągu 7 dni, złożyli dziś wniosek o jego wycofanie.

– Dodatkowym argumentem są również trwające do 19 lutego konsultacje w sprawie założeń do planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną oraz gaz, do udziału w których serdecznie zapraszamy mieszkańców Elbląga – zaznacza Antoni Czyżyk.

Fot. Mateusz Misztal / arch. redakcji
Print Friendly, PDF & Email