Fot. CSE Światowid
Fot. CSE
CSE-dostępny
CSE-dostępny
szyld CSE
Fot. CSE „Światowid”
CSE-dostępny
CSE-dostępny
CSE-dostępny
CSE-dostępny
CSE-dostępny
neon ŚWIATOWID
Fot. redakcja
CSE-dostępny
CSE-dostępny
CSE-dostępny

Światowid dostępny dla każdego

W ramach realizacji projektu – Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, cały budynek został pozbawiony wielu barier architektonicznych.