Otwarto nowe studia podyplomowe – specjalista ds. dostępności

Otwarto nowe studia podyplomowe – specjalista ds. dostępności

Na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego utworzono nowy kierunek kształcenia podyplomowego – specjalista ds. dostępności. Studia w pierwszej edycji są darmowe, dla słuchaczy zapewniony jest również catering. Studia trwają dwa semestry i mają charakter niestacjonarny.