Sesja RMG: nowe pomniki przyrody i wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami

Sesja RMG: nowe pomniki przyrody i wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami
Fot. Piotr Wittman

Podczas sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 31 sierpnia, radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowych pomników przyrody. Przyjęto także uchwałę zmieniającą tę z 30 marca, o określeniu zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nowe pomniki przyrody żywej i nieożywionej

Jednogłośną decyzją radnych, oprócz przyrody żywej, czyli drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny, Gdańsk zyskał dwa pomniki przyrody nieożywionej. Dwa granitowe głazy narzutowe będą chronione prawem.

Drzewo z gatunku kasztanowiec zwyczajny spełniło kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Uchwała dotyczyła drzewa rosnącego w rejonie ulicy Pomorskiej, na skarpie przy odpływie Potoku Oliwskiego. Kasztanowiec jest w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o bujnej koronie oraz znaczącym obwodzie pnia oraz wieku. Jego indywidualne cechy – obwód pnia na wysokości 130cm – 321 cm, wysokość – 19 m, rozpiętość korony – 18 m, wskazują na objęcie rośliny szczególną formą ochrony jako pomnik przyrody. Jego wiek szacowany jest na 140 lat. Fakt uznania drzewa za pomnik pozwoli na zachowanie okazałego i cennego przyrodniczo oraz krajobrazowo drzewa rzadkiej odmiany w środowisku miejskim.

Osobną uchwałą radni zdecydowali o ustanowieniu pomnikami przyrody dwóch głazów narzutowych. Elementy przyrody nieożywionej znajdują się na terenie Wrzeszcza Górnego. Pierwszy położony jest w pobliżu ślepego zakończenia południowego odcinka ul. Krętej, na skraju zadrzewionego obszaru w sąsiedztwie niewielkiego placu zabaw. Drugi z nich jest zlokalizowany na skraju niewielkiej polany, nieopodal punktu widokowego Pogańska Górka, w obrębie kompleksu leśnego Gdańska.

Kiedy można ustanowić pomnik

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Zgodnie z ustawą pomnikami przyrody mogą być również twory przyrody nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej. Muszą odznaczać się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów. Są to okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Akcja „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” nadal trwa. Zgłoszenia są przyjmowane droga mailową, poprzez zakładkę Zielony Gdańsk – Ekologia na stronie www.gdansk.pl. 

Wsparcie finansowe z PFRON dla gdańszczanek i gdańszczan z niepełnosprawnościami

Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę zmieniającą tę z 30 marca br., o określeniu zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podwyższono kwotę m.in. na działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2023 roku.

Podział środków opiniowała Gdańska Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. Zmodyfikowano plan wydatku środków dotyczący wsparcia finansowego dla mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę szczególnie realne zapotrzebowanie i zainteresowanie konkretną pomocą. W planie na rzecz indywidualnych osób z niepełnosprawnością powiększono kwoty:

  • z 736 000 zł do łącznie 896 000 zł, na podjęcie działalności gospodarczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (dot. aktywizacji zawodowej),
  • z 80 000 zł do łącznie 84 649,86 zł, na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Z kolei dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w br. podniesiono z 6 600 252 zł na kwotę 7 006 322 zł. Nieznacznemu zmniejszeniu uległy zaś środki przeznaczone na sport, kulturę i turystykę osób z niepełnosprawnością – z 93 312 zł na 91 242,15 zł.

Rada Miasta Gdańska posiada wyłączną kompetencję do określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON.
Print Friendly, PDF & Email