Ruszył program „Kultura bez barier”

Ruszył program „Kultura bez barier”
European Union 2006 - EP

PFRON ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury organizowanego w ramach projektu „Kultura bez barier” z w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wnioski można składać do 26 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00.

Celem naboru wniosków jest pilotażowe wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. Model stanowi część dokumentacji naboru.

Do udziału w naborze wniosków o udzielenie grantu uprawnione są samorządowe, państwowe i współprowadzone instytucje kultury, utworzone na podstawie przepisów ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2020 poz. 194 ze zm.).

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 19 043 mln zł. Maksymalna wysokość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 250 tys zł.

Więcej informacji : Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie grantu dla instytucji kultury – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Print Friendly, PDF & Email