Rok szkolny 2022/23 czas zacząć!

Fot. Mateusz Misztal

1 września to początek nowego roku szkolnego. Do szkół w nowym roku w całym kraju uczęszczać będzie 4,6 mln uczniów. W elbląskich szkołach należących do samorządu naukę rozpocznie 17 555 uczniów. Dziś po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiedli także uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

– To moje czternaste rozpoczęcie roku szkolnego w SOSW nr 1 w Elblągu, a w dniu dzisiejszym rozpoczynam 27 rok pracy w tym Ośrodku – mówił podczas uroczystości inaugurującej nowy rok szkolny Leszek Iwańczuk, dyrektor placówki. – Zaczyna się trudny rok, bo to będzie rok pracy. (…) Byłbym wysoce nieuczciwy, gdybym powiedział państwu, że ten rok upłynie pod znakiem tylko pięknych chwil. Zachęcam do kontaktu, ze mną, z nauczycielami z kadry kierowniczej, wychowawcami i z każdym pracownikiem szkoły jeśli uznacie, że taka rozmowa i takie spotkanie jest nieodzowne – przekazał rodzicom i opiekunom dzieci.

Nowy rok szkolny, to nowe wyzwania, nowi uczniowie, a także kilkoro nowych nauczycieli. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla ok. 30 proc. uczniów będzie to pierwszy rok w tej szkole.

SOSW nr 1 w Elblągu pod względem organizacyjnym będzie funkcjonował bez zmian. Placówka nadal składa się więc z: punktu przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy.

– Swoją rewalidacyjną działalnością nadal obejmujemy także DPS na poziomie kilkudziesięciu uczniów z głębokim upośledzeniem. Działa także internat. W tym roku szkolnym mamy 41 oddziałów, liczba dzieci w dwóch punktach przedszkolnych jest wyczerpana, mamy 14 dzieci. Ruszamy z 4 grupami w internacie, choć jest jeszcze kilka wolnych miejsc, gdzie sprawowana jest opieka od poniedziałku do piątku. W sumie do SOSW nr 1 uczęszczać będzie ok. 200 uczniów – mówi nam Leszek Iwańczuk. – Taka placówka jak nasza, to miejsce, gdzie edukacja jest istotnym elementem pracy z dzieckiem i z młodzieżą, ale nie jedynym, bo wachlarz proponowanych zajęć, to również oddziaływania wychowawcze, to również opiekuńcza funkcja szkoły, to także zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne, które mają wspierać uczniów z określonymi rodzajami deficytów – dodaje.

W SOSW nr 1 w tym roku szkolnym pracować będzie 100 nauczycieli i 30 pracowników administracji i obsługi.

Zmiany w prawie oświatowym

Resort edukacji wprowadził w tym roku tzw. godzinę dostępności. To czas, który nauczyciel musi przeznaczyć na konsultacje dla uczniów i ich rodziców.

– Nie wyobrażam sobie braku bieżącej współpracy z rodzicami i opiekunami. Rodzice i opiekunowie to jeden z najistotniejszych podmiotów tej szkoły. Bez współpracy z tą grupą nie ma mowy o efektach nie tylko edukacyjnych, rewalidacyjnych, ale i każdych innych. Z drugiej strony rozumiem ustawodawcę, który na sztywno chce spowodować, by usankcjonować prawnie dostępność nauczyciela – zaznacza Iwańczuk.

Nowością w tym roku są także zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Ustawa podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 12 sierpnia br. likwiduje stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego.

Etapy rozwoju zawodowego nauczyciela po zmianie:

  • przygotowanie do zawodu nauczyciela (w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 mies., w trakcie którego nauczyciel otrzyma wsparcie mentora);
  • nauczyciel mianowany – pierwszy stopień awansu;
  • nauczyciel dyplomowany (po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub okresu skróconego do 4 lat i 9 miesięcy, licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego).
Print Friendly, PDF & Email