Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne

Prawie 180 tys. na projekty edukacyjne
Fot. Pixabay

Elbląski samorząd otrzyma ponad 170 tys. złotych dofinansowania na zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół ponadpodstawowych oraz doposażenie bibliotek.  Wsparcie pozyskane zostało z Programu „Aktywna Tablica”  oraz „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Celem Programu „Aktywna Tablica” jest rozwijanie kompetencji uczniów i przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zgodnie z założeniem rozwój tych kompetencji powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole. Dlatego elbląski samorząd już po raz kolejny z powodzeniem aplikował o dofinansowanie do zakupu nowoczesnego sprzętu. W poprzednich latach, dzięki wsparciu zakupiony on został do szkół podstawowych. Teraz trafi do szkół ponadpodstawowych.

W ramach Programu w II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu zakupione zostaną laptopy, interaktywne monitory dotykowe i projektory. Całkowity koszt zadania wynosi 87 500,00 zł, z czego uzyskane dofinansowanie to 70 000,00 zł.

Drugim programem, z którego również po raz kolejny samorząd otrzyma wsparcie jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3. Celem jego jest poszerzenie księgozbiorów szkolnych bibliotek, doposażenie ich, a także podejmowanie działań promujących czytelnictwo. W ramach programu zakupione zostaną lektury szkolne w formie papierowej i na nośnikach elektronicznych, nowości wydawnicze zgodne z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, sprzęt komputerowy dla bibliotekarzy, regały biblioteczne, stojaki, elementy oświetlenia. Organizowane będą także spotkania autorskie, wystawy i konkursy.

Wsparciem objętych zostanie 15 placówek oświatowych, w tym:

•             Przedszkole nr 6 w Elblągu

•             Przedszkole nr 15 w Elblągu

•             Przedszkole nr 17 w Elblągu

•             Przedszkole nr 21 w Elblągu

•             Przedszkole nr 24 w Elblągu

•             Przedszkole nr 29 w Elblągu

•             Przedszkole nr 31 w Elblągu

•             Przedszkole Specjalne w  Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

•             Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu

Całkowity koszt zadania wynosi 134 375,00 zł. Wysokość pozyskanego wsparcia finansowego wynosi 107 500,00 zł.

Print Friendly, PDF & Email