Pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską

Pierwszy w Polsce niemówiący autysta obronił pracę doktorską
uwb.edu.pl

Maciej Oksztulski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku to pierwszy w Polsce niemówiący autysta, który tuż przed świętami obronił rozprawę doktorską pt. „Prawnomiędzynarodowe standardy prawa do nauki i ich praktyczna realizacja przez krajowe instytucje naukowe w odniesieniu do studentów ze spektrum autyzmu. Analiza porównawcza ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Stanów Zjednoczonych”.

Maciej Oksztulski ma 30 lat, kiedy miał cztery lata zdiagnozowano go jako osobę autystyczną. Choć nie mówił, jego najbliżsi dostrzegli i postanowili rozwijać olbrzymi potencjał intelektualny. Jak sami mówią problemów było co nie miara, ale udało się je pokonać, dzięki wsparciu dobrych i mądrych ludzi. Studia na Uniwersytecie w Białymstoku rozpoczął 11 lat temu na Wydziale Prawa. Kierunek i uczelnia nie były przypadkowym wyborem, gdyż było to wielkie marzenie Pana Macieja. Jego naukową pasją są prawa człowieka, zwłaszcza prawa osób niepełnosprawnych. Zna sześć języków obcych, a naukę ułatwia mu fotograficzna pamięć. W wolnych chwilach słucha muzyki, czyta książki, jeździ na rowerze lub łyżwach, pływa. Bardzo lubi wycieczki, uwielbia las.

Publiczna obrona ze względu na pandemię i zgodnie z aktualnym zarządzeniem rektora UwB, została przeprowadzona w formie zdalnej. Przysłuchiwało się jej kilkadziesiąt osób. Pan Maciej, który jest niemówiącym autystą, pisał zdania na klawiaturze, a syntezator mowy odczytywał ich treść – tak odpowiadał m. in. na pytania, które pojawiły się w trakcie obrony. Zachowywał przy tym spokój i opanowanie, podobnie jak towarzysząca mu mama – Danuta Oksztulska, która jest asystentem doktoranta. Komisja doktorska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej.

Print Friendly, PDF & Email