Pierwsze takie studia w kraju - Specjalista ds. dostępności

Pierwsze takie studia w kraju - Specjalista ds. dostępności
Fot. Pixabay

Do końca października br. trwa rekrutacja na Uniwersytecie Kazimiera Wielkiego w Bydgoszczy na pierwsze w kraju studia podyplomowe umożliwiające zdobycie kwalifikacji w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej, zwłaszcza w obszarze dostosowania przestrzeni publicznej do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami – osób zależnych. 

Kierunek przeznaczony jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, pracowników pozostałych instytucji publicznych, przedstawicieli organizacji lokalnych, społecznych i gospodarczych oraz wszystkich tych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zakresie zarządzania dostępnością w sferze publicznej i kompetencje specjalisty ds. zarządzania dostępnością.

Zajęcia odbywać się będą przez 2 semestry w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams (w semestrze letnim przewiduje się 1 zjazd warsztatowy, stacjonarny).

Cykl kształcenia obejmuje 194 godziny dydaktyczne i jest zgodny z kwalifikacją rynkową „Wdrażanie dostępności w organizacji”, na podstawie którego następnie można przystąpić do egzaminu państwowego na koordynatora.

Podstawą zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z przedmiotów objętych programem studiów oraz projekt dyplomowy realizowany w obszarze dostępności, pozytywnie oceniony przez prowadzącego seminarium dyplomowe.

Więcej szczegółów znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email