"PFRON wspiera dostępność cyfrową" - zaproszenie do udziału w konferencji tematycznej (online)

Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2022 r. w godzinach 11:00 – 13:00, w ramach Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności (ang. Global Accessibility Awareness Day – GAAD). Jest to dzień poświęcony szczególnie dostępności cyfrowej. Będzie to dwugodzinne spotkanie online z ekspertami.

Tematy pierwszej części – jak tworzyć dostępne formularze oraz postępowanie skargowe na brak dostępności. W drugiej części będą odpowiedzi na pytania uczestników konferencji w zakresie dostępności.
Do udziału organizator zachęca koordynatorów dostępności w podmiotach publicznych oraz wszystkich zainteresowanych wdrażaniem dostępności.

Program konferencji
  • Przywitanie uczestników przez Krzysztofa Michałkiewicza Prezesa Zarządu PFRON,
  • Wystąpienie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Część merytoryczna

1. Jak technicznie tworzyć dostępne formularze w formie dokumentów – godzina 11.15
W kontaktach z wieloma urzędami zauważalne jest, że często nie potrafią one przygotować dostępnych cyfrowo formularzy. Takich dokumentów w podmiotach publicznych funkcjonuje bardzo wiele, dlatego na przykładzie dobrych praktyk pokazane zostanie, jak je tworzyć z myślą o wszystkich użytkownikach.
Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy klienta ze szczególnymi potrzebami oraz zostaną przedstawione sposoby realizacji dostępnego formularza.
Prowadzenie: Piotr Witek – FIRR/Utilitia

2. Skargi na brak dostępności cyfrowej – godzina 11.50
Pokazane zostanie, jak postępowanie skargowe jest zapisane w ustawie o dostępności cyfrowej. Omówione zostanie żądanie dostępności w podmiocie publicznym, okoliczności dostępu alternatywnego, sytuacje, w których podmiot publiczny, może odmówić zapewnienia dostępności i co to oznacza?
Prowadzenie: Adam Pietrasiewicz – KPRM

3. Skarga na brak dostępności, którą możesz złożyć do PFRON – godzina 12.10
Do PFRON można składać skargi na brak dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Omówione zostanie, jak złożyć wniosek i skargę na brak dostępności. Wyjaśnione zostaną wymogi formalne i terminy oraz to, jakie obowiązki ma podmiot publiczny w postępowaniu skargowym.
Prowadzenie: Łukasz Iwancio – PFRON

4. Pytania od uczestników konferencji – godzina 12.30

REJESTRACJA

Zainteresowanych tematem dostępności i uczestnictwem w konferencji, prosi się o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Można w nim wskazać własne potrzeby w zakresie dostępności tego wydarzenia.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2022 r.

Print Friendly, PDF & Email