Apel o wsparcie dla Ukrainy i krajów przyjmujących uchodźców. Spotkanie Marszałek Sejmu z Wiceprzewodniczącą PE

Apel o wsparcie dla Ukrainy i krajów przyjmujących uchodźców. Spotkanie Marszałek Sejmu z Wiceprzewodniczącą PE
Fot. Kancelaria Sejmu

We wtorek (26 kwietnia) u marszałek Sejmu Elżbiety Witek wizytę złożyła wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Dita Charanzová. Podczas spotkania wybrzmiał wspólny apel o pilną pomoc humanitarną i militarną dla Ukrainy oraz o natychmiastowe, realne finansowe wsparcie z UE na rzecz krajów, które przyjmują najwięcej ukraińskich uchodźców. Rozmówczynie zgodziły się, że należy popierać europejskie aspiracje naszego wschodniego sąsiada. Podkreślały też konieczność nakładania przez Unię surowych sankcji na Rosję.

Marszałek Sejmu akcentowała ogromną solidarność oraz pomoc ze strony Polski i Polaków dla uchodźców z Ukrainy. Podkreśliła, że możemy stanowić wzór dla innych krajów. Rozmówczynie zgodziły się, że należy przekonywać Europę Zachodnią w kwestii unijnego wsparcia dla ukraińskich obywateli uciekających przed wojną, gdyż mimo licznych wizyt przedstawicieli Unii Europejskiej brakuje wciąż konkretnych decyzji i działań UE. Wiceprzewodnicząca Charanzová zapewniła, że będzie poruszać temat wsparcia dla Ukrainy i państw przyjmujących uchodźców, w szczególności dla Polski, w rozmowach z szefową PE Robertą Metsolą. Ponadto, Elżbieta Witek wskazała na potrzebę utworzenia oddzielnego funduszu odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny.

Spotkanie było też okazją do podsumowania niedawnej wizyty w Polsce kobiet – przewodniczących parlamentów państw UE, które odwiedziły przejście graniczne w Dorohusku, punkt recepcyjny dla ukraińskich uchodźców w Chełmie i centrum pomocy humanitarnej w Nadarzynie, a także odbyły rozmowy w Sejmie. Reprezentowany był również Parlament Europejski, z ramienia którego udział wzięła wiceprzewodnicząca Heidi Hautala. Dita Charanzová z uznaniem odniosła się do utworzenia takiego formatu współpracy z udziałem kobiet. Zwróciła uwagę, że inicjatywę tę warto kontynuować, nie tylko w kontekście wojny na Ukrainie.

sejm.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email