Opieka wytchnieniowa w Gdyni

Opieka wytchnieniowa w Gdyni
Fot. Adminstrator

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, przez mnogość obowiązków, niekiedy mają problem z brakiem czasu na załatwienie własnych spraw. Czasem też, tak po ludzku, dopada ich zmęczenie. Bywa też, że osoby z niepełnosprawnością nie mają dostępu do specjalistycznego wsparcia i opieki. W takich sytuacjach skorzystać można z opieki wytchnieniowej lub usług opiekuńczych. Do skorzystania z tej możliwości kwalifikują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opieka dopasowana do potrzeb

Usługi opiekuńcze i opieka wytchnieniowa to dwa programy, których sednem jest krótkoterminowa oferta wsparcia dziennego lub całodobowego w opiece nad osobą z niepełnosprawnością. Z pierwszego z nich skorzystać mogą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 75 roku życia, dugi zaś powstał z myślą o potrzebach opiekunów dorosłych osób zależnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i ich bliskich jest trudna pod wieloma względami. Dlatego też zgadzamy się, że potrzebują uzupełniających się rozwiązań. Dwa programy: usługi opiekuńcze i opieka wytchnieniowa, właśnie takie są. Z jednej strony oferowane jest wsparcie pozwalające opiekunom na chwile dla siebie, gdy bliskiemu zapewniona jest dobra opieka. Z kolei usługi opiekuńcze koncentrują się na pomocy osobom z niepełnosprawnością, którym bliscy z różnych powodów nie mogą zapewnić niezbędnego wsparcia lub w pomocy codziennym funkcjonowaniu – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Pomoc na co dzień

Usługi opiekuńcze to wsparcie osób z niepełnosprawnością w ich miejscu zamieszkania. Pomoc obejmuje zaspokajanie potrzeb życiowych osoby z niepełnosprawnością, których samodzielne spełnienie jest z różnych powodów trudne lub niemożliwe. To także opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielęgnacja oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

– Taką pomocą może być dla jednych zrobienie zakupów, pomoc w spożywaniu posiłków, prześcielenie łóżka. Dla osoby samotnej, starszej, z ograniczoną mobilnością takie kwestie mogą być naprawdę dużym wyzwaniem. Zakładamy jednocześnie maksymalnie możliwy udział podopiecznego w wykonywanie poszczególnych czynności, bo celem programu jest wspierać, a nie wyręczać. Szczegółowe zasady określa gdyński standard opiekuńczy, który wypracowaliśmy w 2011 roku m.in. z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska medycznego i policji, a także opiekunkami i osobami korzystającymi z tego rodzaju pomocy – mówi Marek Szymański, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wytchnienie także dla opiekunów

W ramach drugiego programu – opieki wytchnieniowej – opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą już skorzystać puli godzin do wykorzystania do końca roku na dzienne formy wsparcia.

– Czas określony w puli opiekunowie mogą przeznaczyć na m.in. konsultacje z terapeutą lub psychologiem czy dokształcanie się w zakresie pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Poradnictwo specjalistyczne to nowy element programu, który wdrożyliśmy dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu ministerialnego, ale opiekunowie mogą też, jak dotychczas, w ramach dziennej opieki wytchnieniowej po prostu załatwić własne sprawy, które z racji codziennych obowiązków zwykle są przekładane na później – mówi Marek Szymański.

Program ten może być realizowany w ośrodkach wsparcia lub w miejscu zamieszkania zainteresowanego. Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności w trakcie pobytu ma zapewnioną pomoc w codziennym funkcjonowaniu, a także może wziąć udział m.in. w terapii zajęciowej, zajęciach ruchowych czy treningach umiejętności poznawczych. Może też po prostu spędzić czas w towarzystwie innych podopiecznych i nawiązać nowe znajomości.

Dodatkowe wsparcie

Opieka wytchnieniowa i usługi opiekuńcze to programy realizowane w Gdyni od lat. W ostatnich tygodniach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał dofinansowanie blisko 1,5 mln złotych (w tym 1 mln zł na usługi opiekuńcze i ponad 441 tysięcy zł na usługi wytchnieniowe) z rządowych programów: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019” oraz „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”, dzięki czemu rozszerzono zakres obu działań o dodatkowe godziny wsparcia. Środki na realizację obu programów pochodzą z Solidarnościowego Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na temat opieki wytychnieniowej i usług opiekuńczych można uzyskać w Centrum Wsparcia Seniorów MOPS, pod numerem tel. 58 625 93 78.

Źródło: gdynia.pl
Fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Print Friendly, PDF & Email